Nr. Crt. Tip document Titlu Data  
1. Invitatie Invitatie privind desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local Iernut 26.11.2012 Descarca
2. Referat Referat privind unele modificari bugetare 22.11.2012 Descarca
3. Proiect de Hotarare Proiect de hotarare inaintat de catre dl. primar Nicoara Ioan privind rectificarea bugetului anului 2012 22.11.2012 Descarca
4. Referat Serv. Acorduri de Functionare propune nivelurile taxelor locale si ale amenzilor aplicabile in anul fiscal 2013 08.11.2012 Descarca
5. Proiect de Hotarare Proiect de hotarare inaintat de catre dl. primar Nicoara Ioan privind aprobarea nivelelor taxelor locale si ale amenzilor aplicabile in anul fiscal 2013 22.11.2012 Descarca
5. Referat Referat catre Consiliul Local Iernut 21.11.2012 Descarca
7. Proiect de Hotarare Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Nicoara Ioan privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor la bugetul local 22.11.2012 Descarca
8. Referat Referat la Comisia Economica a Consiliului Local Iernut din 22.11.2012 22.11.2012 Descarca
9. Proiect de Hotarare Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Nicoara Ioan privind aprobarea indemnizatiei lunare pentru ingrijirea si protectia unei persoane cu dizabilitati 22.11.2012 Descarca
10. Raport Raport 23.11.2012 Descarca
11. Proiect de Hotarare Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Iernut 22.11.2012 Descarca
12. Raport de specialitate Raport de specialitate la proiectul de Hotarare privind adoptarea Regulamentului privind organizarea si functionarea SPCLEP Iernut 22.11.2012 Descarca
13. Expunere de motive Expunere de motive la proiectul de Hotarare privind adoptarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare a SPCLEP Iernut 22.11.2012 Descarca
14. Regulament Regulament privind organizarea si functionarea SPCLEP Iernut 22.11.2012 Descarca
15. Referat Referat Serviciul pentru Situatii de Urgenta Iernut 22.11.2012 Descarca
16, Proiect de Hotarare Proiect de Hotarareprivind aprobarea Programului de masuri pentru interventia in situatii de urgenta pe perioada iernii 2012-2013 22.11.2012 Descarca
17. Plan de masuri Plan de masuri pentru interventia in situatii de urgenta in perioada de iarna, pe teritoriul orasului Iernut 22.11.2012 Descarca
18. Raport Raport al serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului cu privire la acordarea avizului punctelor inscrise pe ordinea de zi a  comisiei de urbanism 20.11.2012 Descarca
19. Proiect de Hotarare Proiect de Hotarare inaintat de dl. primar Nicoara Ioan privind aprobarea contituirii unui drept de administrare asupra unui bun imobil 22.11.2012 Descarca

Inapoi