Pentru a solicita informaţii de interes public la Primaria oraşului Iernut, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public:
Roşca Maria-Ioana tel. 0265471410, int 214,
e-mail: iernut@cjmures.ro
Buduşan Mirela tel. 0265471410, int 211,
e-mail: iernut@cjmures.ro