Cetatean de Onoare al Orasului Iernut 2024

Titlul de „Cetățean de Onoare” reprezintă cea mai înaltă distincție civică acordată de Consiliul Local Iernut. Personalități din domeniul literaturii, artei, istoriei, se regăsesc pe lista deschisă în anul 1996, la prima ediție a Zilelor Orașului Iernut, cu Ion Vlasiu, sculptor, pictor, scriitor cunoscut. Aici găsim pe  cel ce a descoperit celebrele tablițe de la Tărtăria, arheologul Nicolae Vlassa, născut la Iernut dar și numele profesorului Mircea Muthu, al scriitorului Cornel Călugăru, alături de personalități ale sportului, teologiei și învățământului iernuțean.

Completăm lista personalităților iernuțene cu numele care face deja parte din patrimoniul cultural național și universal – Balázs F. Attila, scriitor, traducător, editor, academician, tradus în 29 de limbi,   recompensat cu peste 35 de premii în ţară și străinătate printre care marele premiu Lucian Blaga, Premiul Opera Omnia Tudor Arghezi, Premio Internationale Camaiore, Premiul Suwon, Poetul anului în Korea, Premiul Academiei Europene de Ştiinţă, Litere și Artă, Premiul I.E. Torouţiu, Premiul Traian T. Coșovei și altele.

Ceremonia se va desfășura în incinta Primăriei Orașului Iernut, în sala de ședințe, vineri 24 mai 2024, începând cu ora 14.00 când  poetul, însoțit de redactorul șef al revistei „Contemporanul ” – doamna Aura Christi, va susține o sesiune de lectură publică.

Vă invităm să îl onorați cum se cuvine, să vi-l asumați ca și concetățean, răspunzând astfel sentimentelor pe care omul de cultură Balázs Attila le are pentru locurile natale.

 

Afis Lectura publica 24 Mai 2024 ora 14

Programe mediul rural – a)proiecte cu activitati nonagricole FR 29; b)programul DR – 14 Investitii in fermele de mici dimensiuni; c)programul DR – 13 Achizitii de utilaje agricole pentru sectorul vegetal

Tel 0744384321

Macroconsult_office@yahoo.com

Balici Mihai

 

Fonduri in spatial rural

In aceasta vara se vor lansa urmatoarele programe

a)programul pentru proiecte cu activitati nonagricole DR 29 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole – Iunie 2024. Buget: 150.000.000 EUR.

-pentru microintreprinderi (1-9 salariati) in mediul rural

Valoarea finantarii: maxim 200.000 Euro

Finantare nerambursabila: maxim 65%; Contributie proprie: minim 35%

Investitia poate fi realizata in mediul rural

Investitii eligibile DR 29

 • Investitii pentru producerea si comercializarea produselor neagricole
 • Investitii pentru activitati mestesugaresti (ex.olarit, brodat)
 • Investitii legate de furnizarea de servicii (ex. medicale, sociale)
 • Investitii noi pentru infrastructura in unitatile de primire turistica
 • Proiecte de activitati de agrement
 • Modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor
 • Infiintarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement si alimentatie publica, inclusiv punctul gastronomic local
 • Investitii pentru productia de combustibil din biomasa in vederea comercializarii
 • Investitii pentru servicii de digitalizare in scopul eficientizarii activitatii
 • Investitii care sustin protectia mediului

 

b) programul DR – 14 Investiții în fermele de mici dimensiuni – Octombrie 2024. Buget: 108.000.000 EUR.

Fermierii, cu excepția persoanelor fizice. Sunt vizate fermele mici, definite ca fiind exploatații agricole cu o dimensiune economică între 4.000 SO și 11.999 SO. În cazul exploatațiilor zootehnice de creștere a animalelor din rasele autohtone sunt eligibile exploatațiile cu dimensiunea economică de minimum 2.000 SO.

Valoare maximă a sprijinului public va fi de 50.000 Euro/proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de maximum 85% din costurile eligibile

„Beneficiarii eligibili sunt fermierii, cu excepția persoanelor fizice. Trebuie să aibă o formă de organizare clară,” PFA, II, IF sau SRL.

 • Dimensiunea economică a fermei trebuie cuprinsă între 4.000 SO și 11.999 SO, minim 2.000 SO și 11.999 SO pentru fermele zootehnice cu rase autohtone.
 • Exploatația să fie înregistrat în sistemul APIA/ANSVSA anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul va trebuii să demonstreze asigurarea cofinanțării;

 

Cheltuieli eligibile

 • Construire și/sau modernizarea construcțiilor cu destinație agricolă;
 • Unități de procesare la nivelul fermei;
 • Amenajarea facilităților de gestionare a gunoiului de grajd;
 • Achiziția de utilaje agricole și echipamente;
 • Racordarea la utilități;
 • Achiziția de echipamente și instalații pentru energie din surse regenerabile;
 • Implementarea soluțiilor digitale și practicarea unei agriculturi de precizie;
 • Investiții în active necorporale, tehnologii know-how, patente și licențe, software;

 

c)programul DR – 13 Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal Noiembrie – 2024. Buget: 100.000.000 EUR.

Beneficiari

 • fermieri cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative agricole;
 • grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de MADR.

Valoarea nerambursabila

 • Valoare maximă a sprijinului public va fi 300.000 euro/proiect.
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de maximum 65% din costurile eligibile.

Conditii de eligibilitate

 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico economice;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar dacă îndeplinesc condițiile specificate în art 74 din Reg. (UE) nr. 2115/2021.

Cheltuieli eligibile:

 • extinderea/modernizarea fermelor vegetale respectiv pentru culturi de câmp, prin achiziția de echipamente și utilaje agricole performante;
 • achiziția de remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă), inclusiv cele pentru gestionarea/utilizarea îngrășămintelor și/sau a produselor de protecție a plantelor;
 • achiziționarea de utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale și de agricultura de precizie;
 • achiziția de echipamante de irigații atât pentru înființarea şi/sau modernizare în cadrul fermei (doar simple achiziții care nu implică lucrări de construcții-montaj).
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico- economică a proiectului etc.

Nota cine nu doreste asemenea informatii ,rog a fi anuntat pentru a fi scos din baza de date

Ghidurile definitive inca nu au fost lansate, atunci cand vor apare va voi anunta si fiecare solicitant trebuie analizat pentru a vedea punctajul obtinut altfel se depun mii de proiecte si sanse mici de a fi in lista definitiva finantabila

Pentru a vedea care este cifra SO a fermei dvs va atasez si un calcutator pe fiecare cultura si rasa de animal

Tel 0744384321

Col®ing Balici Mihai

Bucuresti

anexa_5_-_lista_coeficienti_calcul_prod_standard_-__vegetal__zootehnie