Scurtă descriere a proiectului cu titlul:

„Imbunatațirea calitații vieții populatiei în orasul Iernut si satele apartinatoare”

Denumirea beneficiarului: UAT Orașul Iernut

Număr de referință: contract de finanțare nr. 6734/01.03.2021, cod SMIS 126015

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii – Obiectivul Specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România

Localizare proiect:
a) Strada Garii – Tronson I – situata in satul Cipau, oras Iernut, apartinand domeniului public, de la km 0+ la km 1+000 conform extrasului de carte funciara nr. 54458, cu o suprafata proiectata de 9774 mp, in lungime de 1 km;
b) Camin Cultural – va ocupa o suprafata de 3201 mp in intravilanul orasului Iernut, conform extrasului de carte funciara nr. 53743, sat Cipau, strada Principala, f.n;
c) Locuinte sociale – cele 3 cladiri vor fi amplasate in str. Targului, f.n, oras Iernut, ocupand o suprafata de 26.462 mp, conform extrasului de carte funciara nr. 53290.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Data de începere a proiectului: 01.12.2017; Data finalizării proiectului: 31.12.2023; Perioada de implementare: 73 luni

Valoarea totală a proiectului: 15.490.833,39 LEI din care valoarea eligibilă a proiectului este de 15.054.349,75 lei, iar finanțarea nerambursabilă 14.753.262,75 lei, unde 12.796.197,30 lei reprezintă valoarea acordată prin FEDR și 1.957.065,45 lei reprezintă valoarea acordată din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea economica si sociala a orasului Iernut si imbunatatirea calitatii vietii pentru locuitorii orasului Iernut prin asigurarea accesului la locuinte sociale pentru toate categorile de persoane defavorizate, prin cresterea accesibilitatii la serviciile culturale si eliminarea segregarii locuitorilor izolati.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Asigurarea accesului la locuite sociale pentru toti locuitorii orasului nostru respectand principiile dezvoltarii durabile si a egalitatii de sanse.
2. Asigurarea accesului la servicii si facilitati culturale pentru toti locuitorii orasului nostru respectand principiile dezvoltarii durabile si a egalitatii de sanse.
3. Reabilitarea infrastructurii rutiere in vederea cresterii accesibilitatii la activitatile culturale.

Prin obiectivele specifice enumerate mai sus urmarim sa rezolvam punctual si independent cele trei probleme identificate la nivel local, lipsa locuintelor sociale in orasul Iernut, lipsa unui camin cultural cu rol multifunctional in satul apartinator Cipau si inlaturarea barierei fizice reprezentata de infrastructura improprie accesului la activitatile cotidiene si cultural educationale

Rezultatele proiectului:

  1. Dezvoltare urbana: Spatiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane – 5025,00 metri patrati;
  2. Dezvoltare urbana: Cladiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane – 1734,41 metri patrati;
  3. Persoane care traiesc în orase mici si mijlocii unde s-au implementat strategii de dezvoltare locala – 8705 Persoane;
  4. Cladiri publice construite/ modernizate/ extinse – 4.00.

 


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro