• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro
  • Hotărârea nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public format PDF  și link către portalul http:/legislatie.just.ro
  • Legea 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice format PDF și link către http://legislatie.just.ro
  • HOTĂRÂRE  Nr. 830/2022 din 27 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123-2002 format PDF şi link către http://legislatie.just.ro
Pentru a solicita informaţii de interes public la Primaria oraşului Iernut, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public:
Roşca Maria-Ioana tel. 0265471410, int 214,
e-mail: iernut@cjmures.ro
Buduşan Mirela tel. 0265471410, int 211,
e-mail: iernut@cjmures.ro

 

Program de funcţionare (solicitare informatii de interes public):

luni-miercuri 07,00-15,30
joi 10,00-18,00
vineri 07,00-13,00

 

Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil aici.

Timp mediu estimativ pentru completare formular – 10 minute!

Modalităţi de contestare a deciziei:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.

Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice sau aici.

Timp mediu estimativ pentru completare formular – 10 minute!

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.

 

Lista cu documente de interes public este disponibilă aici.

 

Lista documente exceptate de la accesul liber al cetatenilor este disponibilă aici.

 

Lista documente produse si sau gestionate potrivit Legii 544 din 2001 de Primaria orasului Iernut este disponibilă aici.
U.A.T. Oraș Iernut

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 9, Cod Postal 545100, Județul Mureș

Cod județ: 26

Cod siruta: 117827

Telefon: 0265-471 410

Fax: 0265-471 376

E-mail:

Formular online pentru solicitarea informatiilor in baza Legii nr.544/2001