H.C.L. Iernut nr. 202/27.11.2017– privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Iernut format PDF

Dispozitia nr. 63 din 03.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Orașului Iernut format PDF

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI ORAŞULUI IERNUT format PDF