BUGET 2017

BUGET 2017

Proiecte investitii 2017-2020

 

DOCUMENTE LICITATIE

Anunt informare SEAP

Caiet de sarcini

Clauze contractuale

Fisa de date credit

Formulare

Model scadentar

 

Financiare

Registru de evidenta a garantiilor locale

Registru de evidenta a datoriilor publice locale

 

Financiare 2014

EXECUTIE BL 2014

SITUATII FINANCIARE 31.12.2014

 

Financiare 2015

EXECUTIE 2015

SITUATII FINANCIARE 31.12.2015

PLATI RESTANTE 31.12.2016

PLATI RESTANTE SI ARIERATE DEC 2015

 

Financiare 2016

Executie dec 2016

SITUATII FINANCIARE 31.12.2016

Bilant 30.06.2016

Situatia fluxurilor de trezorerie 30.06.2016

 

Financiare 2017

Buget initial hot 40.20.03.2017

Rectificare bugetara hot 118.31.07.2017

ANEXA 1 BUGET LOCAL-SECT FUNCT 30.06.2016

ANEXA 1 EXECUTIA BUGET LOCAL VENITURI TRIM 30.06.2016

BUGET LOCAL rectificat 31.07.2017

Executie 30.06.2017

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – CHELTUIELI CENTRALIZAT TRIM II 2016

SITUATII_FINANCIARE_TRIM_II_2017

 

HCL-uri

HCL CREDIT NOU

HCL REFINANTARE

HCL nr. 06.25.01.2016

HCL nr. 16.27.02.2017

HCL nr. 41.20.03.2017

HCL nr. 143.07.09.2017

 

SF ASFALTARE STRADA

DG IERNUT nou cu evidentiere cheltuieli

MEMORIU JUSTIFICATIV DC86 Salcud

SF MODERNIZARE DC86 IERNUT-SALCUD

 

Situatii Oras Iernut

Anexa 1.3 actual

Anexa 1.3 dupa refinantare

Anexa 1.4 actual

Anexa 1.4 dupa refinantare

Cheltuieli 2014-2016

Firme Iernut

Informatii suplimentare venituri

Informatii suplimentare cheltuieli

Strategia orasului Iernut 2014-2020

Venituri defalcate 2014-2016

Contribuabili 2017

Prezentare Primaria Iernut

 

Documente suplimentare 29.08.2017

Juridic

Documente procedura credit

Bilant pag 3

Infiintare UAT Iernut

 

Clarificari

Raspuns solicitare clarificare nr. 1/04.09.2017

Raspuns solicitare clarificare nr. 2/05.09.2017

Raspuns solicitare clarificare nr. 3/07.09.2017