1. Regulament de organizare şi funcţionare

Dispozitia primarului nr.219-16.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului Orasului Iernut

Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului Orasului Iernut

2. Organigrama

Organigrama este redarea schematică (grafică) în toate detaliile a organizării, a subordonării şi a legăturilor dintre compartimente din cadrul unei întreprinderi sau a unei instituţii.

Organigrama orasului Iernut

ATRIBUȚII COMPARTIMENTE

Numele persoanelor care ocupă poziții de conducere:

  1. Nicoară Ioan – primar
  2. Mărginean Teofil-Vasile – viceprimar
  3. Dordea Laura – secretar general al orașului
  4. Meruțiu Livia – director executiv Direcția de Asistență Socială Iernut
  5. Socol Cornel – șef serviciu Poliția Locală Iernut
  6. Păun Ana Zelina – șef serviciu Buget Finanțe
  7. Szakacs Bogdan Calin – șef Serviciu Voluntar Pentru Situatii de Urgenta Iernut
  8. Catarig Laura – șef birou Dezvoltare
  9. Bătinaș Mirela – șef birou Birou Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Numărul maxim de posturi: 123

3. Lista şi datele de contact ale instituţiilor care funcţionează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea instituţiei în cauză

4. Carieră (Anunţurile posturilor scoase la concurs)