1. Regulament de organizare şi funcţionare

H.C.L. Iernut nr. 202/27.11.2017– privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Iernut

2. Organigrama

Organigrama este redarea schematică (grafică) în toate detaliile a organizării, a subordonării şi a legăturilor dintre compartimente din cadrul unei întreprinderi sau a unei instituţii.

Organigrama septembrie 2019

H.C.L. Iernut nr. 202/27.11.2017– privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Iernut

  Atributiile departamentelor

 

Numele persoanelor care ocupă poziții de conducere:

  1. Ciobotă Viorel – șef serviciu Poliția Locală Iernut
  2. Țițiu Zamfira Alexandrina – șef serviciu Buget Finanțe
  3. Grama Augustin – șef Serviciu Voluntar Pentru Situatii de Urgenta Iernut
  4. Catarig Laura – șef birou Achiziții
  5. Bătinaș Mirela – șef birou Birou Urbanism și Amenajarea Teritoriului

 

Numărul maxim de posturi: 123

 

3. Lista şi datele de contact ale instituţiilor care funcţionează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea instituţiei în cauză

4. Carieră (Anunţurile posturilor scoase la concurs)