Scurtă descriere a proiectului cu titlul:

„Cresterea capacitatii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Iernut in vederea gestionarii situatiei de pandemie generate de virusul SARS- COV-2”

Denumirea beneficiarului: UAT Orașul Iernut

Număr de referință: contract de finanțare nr. 994/18.02.2022, cod SMIS 143297

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale

Data de începere a proiectului: 01.09.2020; Data finalizării proiectului: 31.07.2022; Perioada de implementare: 23 luni

Valoarea totală a proiectului: 370,182.35 LEI, din care 100% eligibil.

Descrierea investiţiei:

Judetul Mures se prezinta cu un numar de 4 municipii si 7 orase, iar orasul Iernut este al treilea ca marime dupa Ludus si Sovata, avand o populatie de aproximativ 8500 locuitori. Pe teritoriul UAT Iernut functioneaza doua unitati de invatamant cu personalitate juridicia distincta, mai exact Liceul Tehnologic Iernut cu un efectiv de 254 de elevi si 43 persoane (personal didactic si auxiliar) si Scoala Gimnaziala Iernut (inclusiv cu localitatile arondate Sfantu Gheorghe, Cipau, Lechinta si Salcud) cu un efectiv de 747 elevi si 97 persoane (personal didactic si auxiliar). Dat fiind numarul mare de elevi si personal implicat in procesul educational precum si solicitarile directe ale celor doua institutii, UAT Orasul Iernut prin prisma experientei anterioare dobândite in pregătirea si implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabila a considerat ca fiind oportuna realizarea unei cereri de finanțare comune pentru cele doua unitati in vederea rezolvarii necesarului de materiale si echipamente de protectie pentru cele peste 1000 de persoane implicate in procesul educational.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al prezentului proiect este in stransa corelare cu obiectivul programului, respectiv protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19 prin asigurarea diponibilitatii echipamentelor si dispozitivelor de protectie medicala, asigurarea conditiilor igienico-sanitare minime necesare in unitatile de invatamant preuniversitar din Orasul Iernut precum si promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, precum și a oricărei forme de discriminare. Indeplinirea obiectului general al proiectului va avea ca rezultat principal realizarea capacitații adecvate de prevenire a infectiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, de gestionare a crizei sanitare de catre unitatile de invatatamant preunivesitar din Orasul Iernut, ce vor dispune de echipamente, dispozitive si materiale de protectie necesare pentru limitarea riscului imbolnavirii. Prin dotarea cu echipamente de protectie pentru COVID-19, se va consolida capacitatea unitatilor de invatamant de stat in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS_COV-2, astfel proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S132 – Capacitate adecvata de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS_COV-2/de gestionare a crizei sanitare. In prezent pentru limitarea raspandirii virusului SARS_COV-2 in cele 8 unitati de invatamant sunt respectate urmatoarele reguli: Igiena riguroasă a mâinilor; Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în unitatea de învățământ; Păstrarea corespunzătoare a distanței de siguranță, de minimum 1m și separarea strictă a grupurilor de elevi, esențiale pentru urmărirea ulterioară a contacților; Limitarea contactului dintre elevii din clase diferite, Informarea permanentă a personalului, elevilor și a părinților/ aparținătorilor cu privire la măsurile de protecție împotriva infecției cu SARS-CoV-2.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1: Dotarea cu echipamente si dispozitive de protectie medicala a 2 unitati de invatamant preuniversitar din Oras Iernut, destinate asigurarii conditiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp si diminuarea raspandirii potentiale a infectiei SARS-CoV-2.

OS2: Limitarea raspandirii virsului precum si a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra grupului tinta format din 1141 persoane, elevi si personal din cele doua unitati scolare de pe raza UAT Iernut (Liceul Tehnologic Iernut  si Scoala Gimnaziala Iernut).

Rezultatele proiectului:

Dotarea cu echipamente si bunuri astfel încât sa se asigure masurile de protectie necesare pentru desfasurarea cursurilor in conditii de siguranta si pentru consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19:

*Masti de protectie: 372210 bucati;

*Dezinfectant maini: 1465 litri;

*Substante biocide pentru dezinfectia suprafetelor: 1610 litri;

*Nebulizatoare electrice: 16 bucati;

*Dezinfectant pentru nebulizatoare: 180 litri.


Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României