Laura DORDEA

 

Curriculum Vitae

Nume si Prenume: DORDEA LAURA

Telefon: 0265 471 240

E-mail: iernut@cjmures.ro

Situatia familiala: casatorita, 2 copii

Nationalitate: romana

Sex: feminin

 

Studii

1991-1995 – Liceul Economic Ad-tiv si de Servicii Tg-Mures

1997-2001 – Universitatea Petru Maior Tg-Mures, Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

2003-2005 – Universitatea Lucian Blaga Sibiu- Studii de Master

2004-2008 – Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Drept

 

Experienţa profesională

Iunie 2012 – prezent – Secretar al orasului Iernut

2002-2003 – Inspector in cadrul Primariei orasului Iernut

2003 –iunie 2012 – Sef Serviciu Administratie Publica Locala in cadrul Primariei orasului Iernut

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi

a) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie;

b) primeste si distribuie corespondenta, urmareste realizarea raspunsului in termen legal;

c) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;

d) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor locali si a delegatilor satesti;

e) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta;

f) informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;

g) asigura intocmirea stenogramei sau a procesului-verbal de sedinta, pune la dispozitie consilierilor  inaintea fiecarei sedinte procesul-verbal, respectiv stenograma sedintei anterioare, asupra continutului carora se solicita acordul consiliului;

h) asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;

i) urmareste  ca  la   deliberare  si  adoptarea  unor hotarari ale consiliului local   sa   nu   ia  parte  consilierii  care  se  incadreaza  in  dispozitiile  art. 46  alin. 1 din Legea  nr.  215/2001, privind  administratia  publica  locala. Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea cazuri;

j) prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera  ilegale;

k) contrasemneaza, in conditiile legii, hotararile consiliului local pe care le considera legale;

l) avizeaea pentru legalitata dispozitiile primarului;

m) acorda membrilor consiliului local asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea  proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu.

n) este secretarul Comisie locale de fond funciar;

o) raspunde de completarea si conducerea evidentei registrului agricol;

 

Aptitudini si competente

– Abilitati de comunicare si negociere a conflictelor, capacitate de analiza si sinteza, sociabila,

– Capacitate de motivare si sustinere a personalului

– Fermitate si operativitate.

 

Hobby – Muzica, lectura; calatoriile

Permis de conducere  – Categoria B

Anul Declaratie de avere
2012 Descarca
2013 Descarca
2014 Descarca
2015 Descarca
2016 Descarca
2017 Descarca