1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ format PDF și link către portalul http:/legislatie.just.ro
 2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro
 3. Hotărârea nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public format PDF  și link către portalul http:/legislatie.just.ro
 4. Hotărârea 478/2016 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 format PDF și link către http://legislatie.just.ro
 5. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica format PDF și link către http://legislatie.just.ro
 6. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata format PDF și link către http://legislatie.just.ro
 7. Legea 53/2003, Codul Muncii format PDF și link către http://legislatie.just.ro
 8. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal format PDF și link către http://legislatie.just.ro
 9. Legea 161/2003 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei format PDF și link către http://legislatie.just.ro
 10. Legea 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice format PDF și link către http://legislatie.just.ro
 11. Hotararea Guvernului 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 format PDF și link către http://legislatie.just.ro
 12. H.C.L. Iernut nr. 202/27.11.2017– privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Iernut format PDF
 13. Dispoziţia Primarului nr. 247/15.05.2018-privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară
 14. CONSTITUTIA ROMANIEI   format PDF și link către http://legislatie.just.ro
 15. HOTĂRÂRE  nr. 830/2022 din 27 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123-2002 format PDF şi link către http://legislatie.just.ro
 16. HOTĂRÂRE  nr. 831/2022 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică format PDF şi link către http://legislatie.just.ro