• 2024
 • 2023
 • 2022
  1. Dispoziția nr.1 din 03.01.2024 privind retragerea din oficiu a unor acorduri de funcționare pentru neplata taxei de viză anuală la unele societăți comerciale.
  2. Dispoziția nr.2 din 03.01.2024 privind aprobarea și atribuirea codului siruta, seriilor și numerelor chitanțelor eliberate în sistem electronic de către funcționarii din cadrul compartimentului Taxe și Impozite și Casieria principală aparținând Orașului Iernut.
  3. Dispoziția nr.3 din 03.01.2024 privind retragerea din oficiu a unor certificate de înregistrare pentru neplata taxei de viză anuală la unele persoane fizice sau juridice care dețin vehicule înregistrate.
  4. Dispoziția nr.4 din 03.01.2024 cu privire la constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor ,,Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la clădirile Școlii Gimnaziale Iernut, str. Mihai Eminescu, nr. 3”.
  5. Dispoziția nr.5 din 03.01.2024 privind acordarea sporului de vechime – personal contractual.
  6. Dispoziția nr.6 din 03.01.2024 privind acordarea sporului de vechime – personal contractual.
  7. Dispoziția nr.7 din 05.01.2024 privind Convocarea Consiliului Local Iernut pentru ședința extraordinară.
  8. Dispoziția nr.8 din 05.01.2024 privind constituirea comisiei pentru examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual.
  9. Dispoziția nr.9 din 08.01.2024 privind aprobarea planului de servicii pentru minora B.M.M.
  10. Dispoziția nr.10 din 08.01.2024 privind aprobarea planului de servicii pentru minora B.A.R.
  11. Dispoziția nr.11 din 08.01.2024 privind modificarea contractului individual de muncă al doamnei S.P.
  12. Dispoziția nr.12 din 08.01.2024 privind modificarea Dispoziției nr.198/06.04.2021 privind desemnarea persoanei responsabile pentru elaborarea planului anual de perfecționare profesională.
  13. Dispoziția nr.13 din 08.01.2024 privind încetarea prin acordul părților a contractului individual de muncă al doamnei M.I.F. – asistent personal.
  14. Dispoziția nr.14 din 09.01.2024 pentru stabilirea dreptului la servicii sociale acordate ca măsură de asistență socială a domnului G.T.G.
  15. Dispoziția nr.15 din 09.01.2024 privind stabilirea dreptului la stimulent educațional sub forma tichetelor sociale pentru doamna K.M.
  16. Dispoziția nr.16 din 09.01.2024 cu privire la constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor pentru execuție lucrări în cadrul proiectului ,, Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă în clădirea Școlii Primare Lechința”.
  17. Dispoziția nr.17 din 11.01.2024 privind încetarea dreptului la stimulent educațional sub forma tichetelor sociale pentru doamna G.O.
  18. Dispoziția nr.18 din 11.01.2024 privind modificarea dispoziției nr.14/19.01.2022 privind acordarea indemnizației de îngrijire a doamnei G.A.I pentru persoana cu handicap G.R.I.
  19. Dispoziția nr.19 din 11.01.2024 privind modificare contractului individual de muncă prin schimbarea locului muncii privind pe domnul H.T.
  20. Dispoziția nr.20 din 11.01.2024 privind modificarea contractului individual de muncă prin schimbarea locului muncii privind pe domnul N.I.M.
  21. Dispoziția nr.21 din 11.01.2024 privind modificarea contractului individual de muncă prin schimbarea locului muncii privind pe domnul S.V.
  22. Dispoziția nr.22 din 11.01.2024 privind modificarea contractului individual de muncă prin schimbarea locului muncii privind pe domnul S.I.
  23. Dispoziția nr.23 din 11.01.2024 privind modificarea contractului individual de muncă prin schimbarea locului muncii privind pe domnul T.I.A.
  24. Dispoziția nr.24 din 11.01.2024 privind modificarea contractului individual de muncă prin schimbarea locului muncii privind pe doamna M.A.
  25. Dispoziția nr.25 din 11.01.2024 privind modificarea contractului individual de muncă prin schimbarea locului muncii privind pe doamna S.M.
  26. Dispoziția nr.26 din 11.01.2024 privind modificarea contractului individual de muncă prin schimbarea locului muncii privind pe domnul L.F.L.
  27. Dispoziția nr.27 din 11.01.2024 privind modificarea contractului individual de muncă prin schimbarea locului muncii privind pe domnul M.I.
  28. Dispoziția nr.28 din 11.01.2024 privind modificarea contractului individual de muncă prin schimbarea locului muncii privind pe domnul D.N.
  29. Dispoziția nr.29 din 11.01.2024 privind modificarea contractului individual de muncă prin schimbarea locului muncii privind pe domnul D.E.G.
  30. Dispoziția nr.30 din 11.01.2024 privind modificarea contractului individual de muncă prin schimbarea locului muncii privind pe domnul M.V.
  31. Dispoziția nr.31 din 11.01.2024 privind modificarea contractului individual de muncă prin schimbarea locului muncii privind pe domnul B.M.
  32. Dispoziția nr.32 din 11.01.2024 privind modificarea contractului individual de muncă prin schimbarea locului muncii privind pe doamna M.E.
  33. Dispoziția nr.33 din 12.01.2024 privind actualizarea componenței comisiei de selecționare a documentelor din cadrul Primăriei Orașului Iernut.
  34. Dispoziția nr.34 din 12.01.2024 privind stabilirea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce urmează a fi executate în anul 2024 de către beneficiarii ajutorului de incluziune.
  35. Dispoziția nr.35 din 12.01.2024 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru T.M SRL.
  36. Dispoziția nr.36 din 15.01.2024 cu privire la acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și supliment energetic gaze naturale și energie electrică pentru doamna M.L.
  37. Dispoziția nr.37 din 15.01.2024 cu privire la acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și supliment energetic gaze naturale și energie electrică pentru doamna O.A.
  38. Dispoziția nr.38 din 15.01.2024 cu privire la acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și supliment energetic gaze naturale și energie electrică pentru domnul R.I.
  39. Dispoziția nr.39 din 15.01.2024 cu privire la modificarea cuantumului de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale pentru doamna L.L.F
  40. Dispoziția nr.40 din 19.01.2024 privind Convocarea Consiliului Local Iernut pentru ședința ordinară.
  41. Dispoziția nr.41 din 26.01.2024 privind constituirea unei comisii pentru implementarea unor programe.
  42. Dispoziția nr.42 din 29.01.2024 privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a doamnei M.T.
  43. Dispoziția nr.43 din 29.01.2024 privind numirea cadrului tehnic cu atribuțuii de verificare a stingătoarelor în cadrul Primăriei Orașului Iernut.
  44. Dispoziția nr.44 din 29.01.2024 cu privire la aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2024 – versiunea II.
  45. Dispoziția nr.45 din 30.01.2024 privind acordarea indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal B.M.
  46. Dispoziția nr.46 din 30.01.2024 privind majorarea cu 5% a salariului de bază lunar pentru asistenții personali din cadrul Primăriei Orașului Iernut.
  47. Dispoziția nr.47 din 30.01.2024 pentru modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav.
  48. Dispoziția nr.48 din 31.01.2024 privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna F.M.
  49. Dispoziția nr.49 din 31.01.2024 privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna C.F.
  50. Dispoziția nr.50 din 31.01.2024 privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru domnul V.M.D.
  51. Dispoziția nr.51 din 31.01.2024 privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru domnul B.I.
  52. Dispoziția nr.52 din 31.01.2024 privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru domnul S.M.L.
  53. Dispoziția nr.53 din 31.01.2024 privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru domnul F.A.
  54. Dispoziția nr.54 din 31.01.2024 privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna B.I.A.
  55. Dispoziția nr.55 din 31.01.2024 privind majorarea cu 5% a salariului de bază lunar pentru primar și viceprimar.
  56. Dispoziția nr.56 din 31.01.2024 privind majorarea cu 5% a salariului de bază lunar pentru asistenții medicali și mediatorul sanitar din cadrul Primăriei Orașului Iernut.
  57. Dispoziția nr.57 din 31.01.2024 privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune.
  58. Dispoziția nr.58 din 01.02.2024 privind aprobarea planului de servicii pentru minora V.B.C.
  59. Dispoziția nr.59 din 01.02.2024 privind aprobarea planului de servicii pentru minora V.V.
  60. Dispoziția nr.60 din 01.02.2024 privind desemnarea reprezentantului compartimentului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară pentru a o reprezenta pe doamna F.L la Biroul Individual Notarial Sava Mihaela.
  61. Dispoziția nr.61 din 01.02.2024 privind constituirea comisiei pentru examenul de promovare în garde sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual. – H.T.
  62. Dispoziția nr.62 din 02.02.2024 privind Convocarea Consiliului Local Iernut pentru ședința extraordinară.
  63. Dispoziția nr.63 din 05.02.2024 pentru stabilirea dreptului la servicii sociale acordate ca măsură de asistență socială doamnei Ș.F.
  64. Dispoziția nr.64 din 05.02.2024 privind încetarea indemnizației de îngrijitor a doamnei T.T.
  65. Dispoziția nr.65 din 06.02.2024 privind încetarea dreptului la stimulent educațional sub forma tichetelor sociale pentru doamna V.M.D.
  66. Dispoziția nr.66 privind încetarea dreptului la stimulent educațional sub forma tichetelor sociale pentru domnul S.M.L.
  67. Dispoziția nr.67 din 08.02.2024 privind retragerea din oficiu a unui acord de funcționare.
  68. Dispoziția nr.68 din 09.02.2024 privind acordarea indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal P.I.
  69. Dispoziția nr.69 din 09.02.2024 privind convocarea Consiliului Local Iernut pentru ședința extraordinară.
  70. Dispoziția nr.70 din 09.02.2024 privind schimbarea unui acord de funcționare pentru SC OMV PETROM MARKETING SRL.
  71. Dispoziția nr.71 din 16.02.2024 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru PROFI ROM FOOD SRL.
  72. Dispoziția nr.72 din 16.02.2024 privind numirea cadrului tehnic cu atribuții de prevenire și stingerea incendiilor în cadrul UAT Orașul Iernut.
  73. Dispoziția nr.73 din 16.02.2024 privind stabilirea modului de organizare și a responsabilităților privind apărarea incendiilor în cadrul UAT Orașul Iernut.
  74. Dispoziția nr.74 din 16.02.2024 privind organizarea instruirii salariaților în domeniul situațiilor de urgență în cadrul UAT Orașul Iernut.
  75. Dispoziția nr.75 din 16.02.2024 privind reglementarea fumatului în cadrul UAT Orașul Iernut.
  76. Dispoziția nr.76 din 16.02.2024 privind utilizarea focului deschis, reglementarea executării lucrărilor cu foc deschis în cadrul UAT Orașul Iernut.
  77. Dispoziția nr.77 din 16.02.2024 privind lucrările premergătoare sezonului rece și în perioadele caniculare și secetoase în cadrul UAT Orașul Iernut.
  78. Dispoziția nr.78 din 16.02.2024 privind instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și atribuțiile la locurile de muncă în cadrul UAT Orașul Iernut.
  79. Dispoziția nr.79 din 16.02.2024 privind stabilirea dreptului la stimulent educațional sub forma tichetelor sociale pentru domnul M.I.M.S.
  80. Dispoziția nr.80 din 16.02.2024 privind modificarea Dispoziției nr.79/23.02.2023 privind aprobarea Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025, aprobarea Planului de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025, desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor incluse în planul de integritate pentru SNA 2021-2025 la nivelul Primăriei Orașului Iernut.
  81. Dispoziția nr.81 din 16.02.2024 privind menținerea domnului M.I. pe postul de muncitor calificat I, peste vârsta standard de pensionare – personal contractual.
  82. Dispoziția nr.82 din 16.02.2024 privind convocarea Consiliului Local Iernut în ședința ordinară.
  83. Dispoziția nr.83 din 19.02.2024 cu privire la aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2024 – versiunea III.
  84. Dispoziția nr.84 din 19.02.2024 privind desemnarea reprezentantului compartimentului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară pentru a-l reprezenta pe domnul H.F la Biroul Individual Notarial Sava Mihaela.
  85. Dispoziția nr.85 din 20.02.2024 privind acordarea unui ajutor financiar pentru înmormântare , doamne R.P. beneficiară de venit minim de incluziune.
  86. Dispoziția nr.86 din 20.02.2024 privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare și acordarea sporului de vechime domnului H.F.
  87. Dispoziția nr.87 din 20.02.2024 privind constituirea comisiei de predare către SC COMPANIA AQUASERV SA a bunurilor din domeniul public ce au făcut obiectul investiției ,,Alimentare cu apă a localității Cipău, orașul Iernut, județul Mureș” – Program PHARE RO-0180305479.
  88. Dispoziția nr.88 din 21.02.2024 privind delegarea viceprimarului orașului Iernut în vederea participării la Adunarea Generală al ADI ECOLECT Mureș pentru data de 21 februarie 2024.
  89. Dispoziția nr.89 din 22.02.2024 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru Autocar Dari Srl.
  90. Dispoziția nr.90 din 22.02.2024 cu privire la constituirea unei comisii de evaluare în cadrul proiectului ,,Renovarea emergetică a clădirilor reziduale multifamiliale din orașul Iernut – Lot 3” runda 2, pentru blocurile 31 și 32 din cartier Mihai Eminescu.
  91. Dispoziția nr.91 din 22.02.2024 pentru stabilirea dreptului la servicii sociale acordate ca măsură de asistență socială doamnei M.R.
  92. Dispoziția nr.92 din 23.02.2024 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2024.
  93. Dispoziția nr.93 din 26.02.2024 privind încetarea indemnizației de îngrijitor a doamnei O.M.
  94. Dispoziția nr.94 din 28.02.2024 cu privire la constituirea comisiei de implementare pentru proiectul ,,Realizarea unei capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară pentru consumul propriu la nivelul Orașului Iernut”.
  95. Dispoziția nr.95 din 28.02.2024 privind modificarea Dispoziției nr.137/28.03.2022 privind acordarea indemnizației pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap N.M.
  96. Dispoziția nr.96 din 29.02.2024 privind încetarea contractului individual de muncă prin acordul părților.
  97. Dispoziția nr.97 din 04.03.2024 privind anularea unui acord de funcționare pentru Natural&Cosmetică SRL.
  98. Dispoziția nr.98 din 05.03.2024 privind constituirea unei comisii în cadrul SPCLEP Iernut.
  99. Dispoziția nr.99 din 07.03.2024 privind Convocarea Consiliului Local Iernut pentru ședința extraordinară.
  100. Dispoziția nr.100 din 07.03.2024 cu privire la constituirea unei comisii pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice și gestionarea intelingentă în clădirea Școlii Primare Lechința”.
  101. Dispoziția nr.101 din 07.03.2024 privind delegarea atribuțiilor Secretarului general al Orașului Iernut pe perioada concediului de odihnă și a concediului medical.
  102. Dispoziția nr.102 din 08.03.2024 privind înlocuirea unor membri ai Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003 constituită prin HCL nr.28/29.08.2016 modificată prin HCL nr.171/14.12.2020.
  103. Dispoziția nr.103 din 08.03.2024 privind suspendarea acordării venitului minim de incluziune.
  104. Dispoziția nr.104 din 13.03.2024 privind modificarea acordului de funcționare pentru II T.A.
  105. Dispoziția nr.105 din 15.03.2024 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru PFA J.E.C.
  106. Dispoziția nr.106 din 15.03.2024 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru II L.S.R.
  107. Dispoziția nr.107 din 15.03.2024 privind Convocarea Consiliului Local Iernut pentru ședința ordinară.
  108. Dispoziția nr.108 din 18.03.2024 privind menținerea domnului Ș.I pe postul de muncitor calificat II, peste vârsta standard de pensionare. – personal contractual
  109. Dispoziția nr.109 din 18.03.2024 privind aprobarea planului de servicii pentru minorul P.L.C.
  110. Dispoziția nr.110 din 18.03.2024 privind aprobarea planului de servicii pentru minorul G.D.R.
  111. Dispoziția nr.111 din 18.03.2024 privind aprobarea planului de servicii pentru minorul B.S.S.
  112. Dispoziția nr.112 din 18.03.2024 privind aprobarea planului de servicii pentru minorul B.O.B.
  113. Dispoziția nr.113 din 18.03.2024 privind aprobarea planului de servicii pentru minorul A.S.P.M.
  114. Dispoziția nr.114 din 18.03.2024 privind aprobarea planului de servicii pentru minora B.A.A.
  115. Dispoziția nr.115 din 18.03.2024 privind încetarea indemnizației de îngrijitor a domnului M.S.
  116. Dispoziția nr.116 din 19.03.2024 privind încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru domnul V.A.
  117. Dispoziția nr.117 din 19.03.2024 privind acordarea unui ajutor financiar pentru înmormantarea domnului V.A.
  118. Dispoziția nr.118 din 19.03.2024 privind aprobarea casărilor mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar în urma inventarierii patrimoniului Orașului Iernut pe anul 2023.
  119. Dispoziția nr.119 din 19.03.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Iernut și a asistenților medicali și a mediatorului sanitar.
  120. Dispoziția nr.120 din 19.03.2024 privind unele măsuri referitoare la aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
  121. Dispoziția nr.121 din 20.03.2024 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru SC PEPCO RETAIL SRL.
  122. Dispoziția nr.122 din 22.03.2024 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru PFA S.L.M.
  123. Dispoziția nr.123 din 22.03.2024 privind modificarea acordului de funcționare pentru SC CIEL CONTUR SRL.
  124. Dispoziția nr.124 din 26.03.2024 privind încetarea indemnizației de îngrijitor a domnului M.B.V.
  125. Dispoziția nr.125 din 26.03.2024 privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților.
  126. Dispoziția nr.126 din 27.03.2024 privind acordarea indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal F.E.
  127. Dispoziția nr.127 din 27.03.2024 privind retragerea din oficiu a unui acord de funcționare.
  128. Dispoziția nr.128 din 27.03.2024 privind preschimbarea unui acord de funcționare pentru SC LUKOIL ROMÂNIA SRL.
  129. Dispoziția nr.129 din 27.03.2024 privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna R.I.A.
  130. Dispoziția nr.130 din 27.03.2024 privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru domnul D.L.C.
  131. Dispoziția nr.131 din 27.03.2024 privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna B.M.R.
  132. Dispoziția nr.132 din 27.03.2024 privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna L.I.
  133. Dispoziția nr.133 din 27.03.2024 privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru domnul D.V.
  134. Dispoziția nr.134 din 27.03.2024 privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru domnul M.S.
  135. Dispoziția nr.135 din 27.03.2024 privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna G.O.
  136. Dispoziția nr.136 din 27.03.2024 privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna L.I.
  137. Dispoziția nr.137 din 27.03.2024 privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna M.E.
  138. Dispoziția nr.138 din 27.03.2024 privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în veniturile domnului R.I.A., beneficiar de venit minim de incluziune.
  139. Dispoziția nr.139 din 29.03.2024 privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a modificării indicatorului social de referință pentru beneficiarii de venit minim de incluziune.
  140. Dispoziția nr.140 din 29.03.2024 privind acordarea indemnizației pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal M.S.
  141. Dispoziția nr.141 din 29.03.2024 privind acordarea indemnizației lunare doamnei P.T pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal M.A.
  142. Dispoziția nr.142 din 01.04.2024 privind rectificarea actului de căsătorie nr.3/1997 privind pe H.A.S și P.A.M.
  143. Dispoziția nr.143 din 05.04.2024 cu privire la modificarea echipei UIP numită prin Dispoziția nr.100/07.03.2024.
  144. Dispoziția nr.144 din 05.04.2024 privind modificarea echipei de implementare a Proiectului nr. C5-A3.1-262 ,, Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Iernut- Lot 1”.
  145. Dispoziția nr.145 din 08.04.2024 cu privire la aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2024 – versiunea IV.
  146. Dispoziția nr.146 din 10.04.2024 privind Convocarea Consiliului Local al Orașului Iernut pentru ședința extraordinară.
  147. Dispoziția nr.147 din 10.04.2024 privind modificarea echipei de implementare a Proiectului nr. C5-A3.1-313 ,, Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Orașul Iernut – Lot 3”
  148. Dispoziția nr.148 din 10.04.2024 privind modificarea echipei de implementare a Proiectului nr. C5-A3.1-312 ,, Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Orașul Iernut – Lot 2”
  149. Dispoziția nr.149 din 11.04.2024 privind încetarea indemnizației de îngrijitor a doamnei V.E.
  150. Dispoziția nr.150 din 12.04.2024 privind modificarea echipei de implementare a Proiectului nr. C5-A3.1-2445 ,, Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Orașul Iernut – Lot 3 – runda 2 – componentele bl.31 și 32”
  151. Dispoziția nr.151 din 12.04.2024 cu privire la constituirea unei comisii pentru proiectul ,, Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a clădirii publice situată pe strada Dacia Traiană, nr.6, localitatea Iernut”.
  152. Dispoziția nr.152 din 15.04.2024 privind încetarea dreptului la ajutorul pentru suplimentul energetic gaze naturale și energie electrică pentru domnul R.E.
  153. Dispoziția nr.153 din 15.04.2024 privind repunerea în plată a venitului minim de incluziune pentru doamna G.A.M.
  154. Dispoziția nr.154 din 15.04.2024 privind repunerea în plată a venitului minim de incluziune pentru doamna G.J.
  155. Dispoziția nr.155 din 15.04.2024 privind repunerea în plată a venitului minim de incluziune pentru doamna G.O.
  156. Dispoziția nr.156 din 15.04.2024 privind repunera în plată a venitului minim de incluziune pentru doamna V.L.F
  157. Dispoziția nr.157 din 15.04.2024 cu privire la modificarea echipei UIP numită prin Dispoziția nr.143 din 05.04.2024 pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă în clădirea Școlii Primare Lechința”.
  158. Dispoziția nr.158 din 15.04.2024 cu privire la modificarea comisiei de implementare pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a clădirii publice situată pe strada Avram Iancu,nr.2,loc.Iernut”.
  159. Dispoziția nr.159 din 15.04.2024 privind aprobarea planului de servicii pentru minorul H.I.F.
  160. Dispoziția nr.160 din 15.04.2024 privind aprobarea planului de servicii pentru minora H.D.A.
  161. Dispoziția nr.161 din 15.04.2024 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității Biroului Electoral de Circumscripție nr.5 Iernut.
  162. Dispoziția nr.162 din 16.04.2024 privind acordarea indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal S.F.
  163. Dispoziția nr.163 din 18.04.2024 privind constituirea unei comisii.
  164. Dispoziția nr.164 din 18.04.2024 privind încetarea indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap C.A.
  165. Dispoziția nr.165 din 19.04.2024 privind Convocarea Consiliului Local Iernut pentru ședința ordinară.
  166. Dispoziția nr.166 din 19.04.2024 privind constituirea comisiei pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Iernut.
  167. Dispoziția nr.167 din 22.04.2024 privind modificarea modificarea echipei de implementare a proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din prașul Iernut, Casa de Cultură, str. 1 Decembrie 1918,nr.9A,Iernut”.
  168. Dispoziția nr.168 din 23.04.2024 privind încetarea acordării venitului minim garantat de incluziune pentru doamna V.L.F.
  169. Dispoziția nr.169 din 23.04.2024 privind încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru doamna G.O.
  170. Dispoziția nr.170 din 23.04.2024 privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componența familiei domnului L.P, beneficiar de V.M.I.
  171. Dispoziția nr.171 din 23.04.2024 privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componența familiei doamnei V.I.M, beneficiară de V.M.I.
  172. Dispoziția nr.172 din 23.04.2024 privind menținerea dreptului la venit minim de incluziune pentru doamna V.M, beneficiară de VMI.
  173. Dispoziția nr.173 din 23.04.2024 privind aprobarea planului de servicii pentru minorul M.P.N.
  174. Dispoziția nr.174 din 23.04.2024 privind aprobarea planului de servicii pentru minorul D.G.S.
  175. Dispoziția nr.175 din 23.04.2024 privind modificarea componenței echipei de implementare a proiectului ,, Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Iernut și satele aparținătoare cod SMIS 126015”, numită prin Dispoziția nr.276/12.05.2023.
  176. Dispoziția nr.176 din 23.04.2024 privind actualizarea delimitării secției de votare nr.156 – Iernut, cod unic 28-156, de pe raza orașului Iernut, din județul Mureș.
  177. Dispoziția nr.177 din 23.04.2024 privind încetarea indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap F.M
  178. Dispoziția nr.178 din 25.04.2024 privind acordarea indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal P.V.M.V.
  179. Dispoziția nr.179 din 26.04.2024 privind încetarea dreptului la stimulent educațional sub forma tichetelor sociale pentru doamna G.O.
  180. Dispoziția nr.180 din 29.04.2024 privind încetarea raportului de serviciu a doamnei M.L.
  181. Dispoziția nr.181 din 29.04.2024 cu privire la aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2024 – versiunea V.
  182. Dispoziția nr.182 din 30.04.2024 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap P.I.
  183. Dispoziția nr.183 din 30.04.2024 privind modificarea Dispoziției nr.224/12.05.2022 privind acordarea indemnizației pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap Ș.L.
  184. Dispoziția nr.184 din 07.05.2024 privind modificarea componenței echipa de implementare a proiectului ,,Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (bl.16,17,18 Mihai Eminescu și bl.10 Gheorghe Doja)” din orașul Iernut.
  185. Dispoziția nr.185 din 08.05.2024 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral și asigurarea amplasării de panouri electorale în cadrul acestora ce vor fi utilizate în campania electorală la alegerile pentru membri din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024.
  186. Dispoziția nr.186 din 10.05.2024 privind stabilirea regulilor pentru oficierea căsătoriilor la UAT Iernut.
  187. Dispoziția nr.187 din 10.05.2024 privind programul de funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Iernut.
  • Dispoziția nr.1 – 03.01.2023 privind retragerea din oficiu a unor acorduri de funcționare pentru neplata taxei de viza anuală la unele societăți comerciale
  • Dispoziția nr.2 – 03.01.2023 privind aprobarea și atribuirea codului siruta, seriilor și numerelor chitanțelor eliberate în sistem electronic de către funcționarii din cadrul Serviciului Buget-Finanțe
  • Dispoziția nr.3 – 03.01.2023 privind constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor ”Proiectare și execuție lucrări de extindere rețea gaze pe strada Târgului din Iernut”
  • Dispoziția nr.4 – 03.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare pe anul 2022
  • Dispoziția nr.5 – 05.01.2023 privind revocarea dreptului de administrator în aplicația PATRIMVEN
  • Dispoziția nr.6 – 05.01.2023 privind înrolarea dreptului de administrator în aplicația PATRIMVEN
  • Dispoziția nr.7 – 05.01.2023 privind actualizarea componenței Unității Locale de Sprijin, organizată la nivelul orașului Iernut, județul Mureș prin Dispoziția nr 293 din data de 28.06.2018
  • Dispoziția nr.8 – 10.01.2023 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru SC DAIANA ELA SRL
  • Dispoziția nr.9 – 11.01.2023 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru AUGUSTA IULIANA NEMES SRL
  • Dispoziția nr.10 – 13.01.2023 privind modificarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență
  • Dispoziția nr.11 – 16.01.2023 privind modificarea contractului individual de muncă
  • Dispoziția nr.12 – 17.01.2023 privind anularea unui acord de funcționare
  • Dispoziția nr.14 – 18.01.2023 privind încetare indemnizației de îngrijitor a domnului Meliț Ioan
  • Dispoziția nr.15 – 19.01.2023 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și supliment energetic gaze naturale și energie electricp pt dl Sand Iosif
  • Dispoziția nr.16 – 20.01.2023 privind acordrea de aujtoare pentru încălzirea locuinței cu lemne și supliment energetic lemne pentru dl Creța Gheorghe
  • Dispoziția nr.17 – 19.01.2023 privind acordarea de ajutoare pt încălzirea locuinței cu lemne și supliment energetic lemne, respectiv supliment energetic energie electrică pt familia doamnei Dăbăcan Maria
  • Dispoziția nr.18 – 19.01.2023 privind acordarea de ajutoare pt încălzirea locuinței cu lemne și supliment energetic lemne pt familia doamnei Gabor Lujza
  • Dispoziția nr.19 – 20.01.2023 privind Convocarea Consiliului Local Iernut pentru ședința ordinară
  • Dispoziția nr.20 – 20.01.2023 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru SC DAIANA ELA SRL
  • Dispoziția nr.21 – 20.01.2023 privind suspendarea prin acordul partilor a raportului de serviciu
  • Dispoziția nr.22 – 26.01.2023 privind constituirea unor comisii în cadrul S.P.C.L.E.P Iernut
  • Dispoziția nr.23 – 26.01.2023 privind împuterinicirea unor persoane din cadrul S.P.C.L.E.P. Iernut să constate contravenții și să aplice sancțiuni
  • Dispoziția nr.24 – 27.01.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul Fekete Andrei
  • Dispoziția nr.25 – 27.01.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul Lăpădat Nicolae
  • Dispoziția nr.26 – 27.01.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul Lăcătuș Marius.pdf
  • Dispoziția nr.27 – 27.01.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul Bogățan Aristotel
  • Dispoziția nr.28 – 27.01.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membrii din cadrul familiei pentru titularul Rotund Ionuț
  • Dispoziția nr.29 – 27.01.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara Mihaly Anna
  • Dispoziția nr.30 – 27.01.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membrii din cadrul familiei pentru titularul Varga Claudiu-Vandame
  • Dispoziția nr.31 – 27.01.2023 privind convovarea Consiliului Local Iernut pentru ședința extraordinară
  • Dispoziția nr.32 – 27.01.2023 privind constituirea comisiei pentru examenul de promovare în grad profesional a personalului contractual
  • Dispoziția nr.33 – 30.01.2023 privind acordarea indemnizației de 10% pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei de promovare în grad profesional
  • Dispoziția nr.34 – 30.01.2023 privind încetarea de drept a raportului de serviciu
  • Dispoziția nr.35 – 30.01.2023 privind promovarea în grad profesional – consilier achiziții publice
  • Dispoziția nr.36 – 30.01.2023 privind acordarea indemnizației pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap Drăgan Ioachim
  • Dispoziția nr.37 – 30.01.2023 privind constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor – salubritate
  • Dispoziția nr.38 – 30.01.2023 privind constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor – Retea de canalizare in satul Cipau
  • Dispoziția nr.39 – 30.01.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat, pentru familia domnului Fekete Andrei
  • Dispoziția nr.40 – 30.01.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat, pentru domnul Mailat Ioan
  • Dispoziția nr.41 – 30.01.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat, pentru familia domnului Lăpădat Nicolae
  • Dispoziția nr.42 – 30.01.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat, pentru familia domnului Lăcătuș Marius
  • Dispoziția nr.43 – 30.01.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat, pentru domnul Roșca Victor
  • Dispoziția nr.44 – 30.01.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat, pentru familia doamnei Cristof Katalin
  • Dispoziția nr.45 – 30.01.2023 privind modificarea numărului membrilor familiei și a cuantumului venitului minim garantat, pentru titularul dosarului de ajutor social Varga Claudiu Vandame
  • Dispoziția nr.46 – 30.01.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat, pentru familia domnului Lăcătuș Sebastian
  • Dispoziția nr.47 – 30.01.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat, pentru familia domnului Lăcătuș Sorin
  • Dispoziția nr.48 – 30.01.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat, pentru familia domnului Lăcătuș Constantin Sebastian
  • Dispoziția nr.49 – 30.01.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat, pentru familia doamnei Lăcătuș Ana
  • Dispoziția nr.50 – 30.01.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat, pentru familia doamnei Lupu Claudia
  • Dispoziția nr.51 – 30.01.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat, pentru familia domnului Lăcătuș Florin
  • Dispoziția nr.52 – 30.01.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat, pentru familia domnului Lunca Marcel
  • Dispoziția nr.53 – 30.01.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru doamna Horvat Edit Carmen
  • Dispoziția nr.54 – 30.01.2023 privind respingerea cererii domnului Gabor Matias pentru stabilirea dreptului la venitul minim garantat
  • Dispoziția nr.55 – 30.01.2023 privind stabilirea dreptului la stimulent educational sub forma tichetelor sociale, pentru domnul Bogatan
  • Dispoziția nr.56 – 30.01.2023 privind încetarea dreptului la stimulent educațional sub forma tichetelor sociale, pentru doamna Mihaly Anna
  • Dispoziția nr.57 – 30.01.2023 privind constituirea echipei de implementare a Proiectului nr. C5-A3.1-313 Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Orașul Iernut Lot 3
  • Dispoziția nr.58 – 30.01.2023 privind constituirea echipei de implementare a Proiectului nr. C5-A3.1-312 Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Orașul Iernut Lot 2
  • Dispoziția nr.59 – 30.01.2023 privind constituirea echipei de implementare a Proiectului nr. C5-A3.1-262 Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Orașul Iernut Lot 1
  • Dispoziția nr.60 – 30.01.2023 privind constituirea unei comisii de evaluare a aofertelor – Achiziția de echipamente specializate necesare în gestionarea administrației locale care deservesc comunitatea
  • Dispoziția nr.61 – 31.01.2023 privind angajarea dnei Porav Cristina ca asistent personal al persoanei cu handicap grav, Popa Ioan
  • Dispoziția nr.62 – 31.01.2023 privind încetarea indemnizației de îngrijitor a domnului Popa Ioan
  • Dispoziția nr.64 – 03.02.2023 privind numirea dnei Bunău Oana-Luiza ca funcționar public definitiv , în funcția publică de inspector, grad profesional asistent
  • Dispoziția nr.65 – 07.02.2023 privind aprobarea revizuirii planului de servicii pentru minora Moldovan Edit-Daria
  • Dispoziția nr.66 – 07.02.2023 privind aprobarea revizuirii planului de servicii pentru minorul Moldovan Darius-Ciprian
  • Dispoziția nr.68 – 13.02.2023 privind acordarea indemnizației pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap Varga Sorina-Firuța
  • Dispozitia nr.69 – 13.02.2023 privind încetarea indemnizației de îngrijitor a doamnei Serafesco Ana
  • Dispozitia nr.67 – 08.02.2023 privind desemnarea managerului pentru activitatea de transport rutier de persoane în cadrul Orașului Iernut
  • Dispozitia nr.70 – 13.02.2023 privind desemnarea persoanelor responsabile de gesionarea activității de implementare în cadrul proiectului „ Creșterea performanței energetice a blocurilor din orașul Iernut – str. Mihai Eminescu nr.16, nr.17, nr. 18 și Gheorghe Doja nr. 10 ”
  • Dispozitia nr.71 – 15.02.2023 privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a dnei M.E. personal contractual
  • Dispoziția nr.72 – 15.02.2023 privind aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023 – versiunea II
  • Dispozitia nr.73 – 15.02.2023 privind acordarea sporului de vechime
  • Dispozitia nr.74 – 17.02.2023 privind convocarea Consiliului Local Iernut pentru ședința ordinară
  • Dispozitia nr.75 – 17.02.2023 privind convocarea Consiliului Local Iernut pentru ședința extraordinară
  • Dispozitia nr.76 – 20.02.2023 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne și supliment energetic lemne pentru dna C.K.
  • Dispozitia nr.77 – 20.02.2023 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și supliment energetic gaze naturale și energie electrică pentru dna. R.M.
  • Dispoziția nr.78 – 23.02.2023 privind aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023 – versiunea III
  • Dispozitia nr.79 – 23.02.2023 privind aprobarea Declarației privind asumarea unei agende de integritatea organizațională în coordonatele S.N.A. 2021-2025, desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și persoanele responsabile cu punerea în aplicarea măsurilor incluse în planul de integritate.
  • Dispozitia nr.80 – 23.02.2023 privind desemnarea reprezentantului compartimentului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară pentru a o reprezenta pe dna N.R. la Biroul Individual Notarial Sava Mihaela
  • Dispozitia nr.81 – 23.02.2023 privind aprobarea „ Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2023 ”
  • Dispozitia nr.82 – 27.02.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membrii din cadrul familiei pentru titularul S.L.M.
  • Dispozitia nr.83 – 27.02.2023 privind acordarea sporului de 15% din salariul de bază pentru persoanele încadrate cu handicap grav sau accentuat
  • Dispozitia nr.84 – 27.02.2023 privind menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membrii din cadrul familiei pentru titulara M.I.
  • Dispozitia nr.85 – 27.02.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membrii din cadrul familiei pentru titularul O.S.
  • Dispozitia nr.86 – 27.02.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membrii din cadrul familiei pentru titulara S.M.L.
  • Dispozitia nr.87 – 27.02.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul M.P.
  • Dispozitia nr.88 – 27.02.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat, pentru familia doamnei R.I.A.
  • Dispozitia nr.89 – 27.02.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat, pentru familia doamnei M.S.
  • Dispozitia nr.90 – 27.02.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat, pentru doamna K.R.
  • Dispozitia nr.91 – 27.02.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat, pentru familia doamnei M.N.
  • Dispozitia nr.92 – 27.02.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat, pentru familia doamnei D.Z.A.
  • Dispozitia nr.93 – 27.02.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat, pentru familia domnului L.G.
  • Dispozitia nr.94 – 27.02.2023 privind suspendarea dreptlui la venitul minim garantat pentru familia doamnei M.E.R.
  • Dispozitia nr.95 – 27.02.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei L. C.
  • Dispozitia nr.96 – 27.02.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat, pentru familia doamnei V.E.R.
  • Dispozitia nr.97 – 27.02.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat, pentru familia domnului V.C.V.
  • Dispozitia nr.98 – 27.02.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat, pentru familia doamnei M.I.
  • Dispozitia nr.99 – 27.02.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat, pentru familia domnului L.V.T.
  • Dispozitia nr.100 – 27.02.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat, pentru familia doamnei L.A.
  • Dispozitia nr.101 – 27.02.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat, pentru familia domnului L.A.I.
  • Dispozitia nr.102 – 27.02.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat, pentru doamna R.Z.
  • Dispozitia nr.103 – 27.02.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat, pentru familia doamnei R.C.
  • Dispozitia nr.104 – 27.02.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat, pentru familia doamnei E.I.
  • Dispozitia nr.105 – 27.02.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat, pentru familia doamnei L.V.M.
  • Dispozitia nr.106 – 27.02.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat, pentru domnul P.G.I.
  • Dispozitia nr.107 – 27.02.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat, pentru doamna L.I.
  • Dispozitia nr.108 – 27.02.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat, pentru familia doamnei M.L.
  • Dispozitia nr.109 – 27.02.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat, pentru familia domnului M.P.
  • Dispozitia nr.110 – 27.02.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat, pentru domnul B.S.O
  • Dispozitia nr.111 – 28.02.2023 privind încetarea indemnizației de îngrijitor a doamnei P.S.
  • Dispoziția nr. 116 – 03.03.2023 privind desemnarea unor experți cooptați – tehnici și financiar – pentru procedura simplificată de achiziție publică având ca obiect Execuție lucrări ” Rețea de canalizare și branșamente în satul Cipău, UAT Iernut, județul Mureș ”
  • Dispoziția nr. 117 – 06.03.2023 privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților începând cu data de 06.03.2023
  • Dispoziția nr. 118 – 06.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
  • Dispoziția nr. 119 – 08.03.2023 privind modificarea componenței echipei de implementare a Proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Iernut și satele aparținătoare”, constituită prin dispoziția nr 162/31.03.2022
  • Dispoziția nr. 120 – 08.03.2023 privind modificarea echipei de implementare a Proiectului ” Creșterea eficinței energetice a clădirilor publice din orașul Iernut, Casa de Cultură, str. 1 Decembrie 1918 nr. 9 A, Iernut”, consituită prin dispoziția nr.163/31.03.2022
  • Dispoziția nr. 121 – 08.03.2023 privind modificarea echipei de implementare a Proiectului ” Creșterea eficinței energetice a clădirilor publice din orașul Iernut, Primăria, str. 1 Decembrie 1918 nr.9, constituită prin dispoziția nr.164/31.03.2022
  • Dispoziția nr. 122 – 08.03.2023 privind modificarea echipei de implementare a Proiectului ” Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Iernut, blocul nr.16 str. Mihai Eminescu, blocul de locuințe nr.17 str Mihai Eminescu, blocul de locuințe nr.18, str. Mihai Eminescu, blocul de locuințe nr.10 str. Gheorghe Doja, constituită prin dispoziția nr.165/31.03.2022
  • Dispoziția nr. 123 – 08.03.2023 privind modificarea cuantumului venitului minim garantat și a numărului de ore de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru beneficiarii de ajutor social
  • Dispoziția nr. 124 – 08.03.2023 privind rectificarea actului de căsătorie nr.4/2023, privind pe N.G. și B.D.
  • Dispoziția nr. 125 – 08.03.2023 privind constituirea echipei de implementare a Proiectului ” Achiziția de echipamente specializate necesare în gestionarea administrației locale și care deservesc comunitatea- în localitatea Iernut, județul Mureș”
  • Dispoziția nr. 126 – 08.03.2023 privind numirea cadrului tehnic cu atribuții de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul UAT Iernut
  • Dispoziția nr. 127 – 08.03.2023 pentru stabilirea modului de organizare și a responsabilităților privind apărarea împotriva incendiilor în cadrul Primăriei Orașului Iernut
  • Dispoziția nr. 128 – 08.03.2023 privind instruirea personalului angajat în cadrul Primăriei Orașului Iernut
  • Dispoziția nr. 129 – 08.03.2023 privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului în cadrul Primăriei Orașului Iernut
  • Dispoziția nr. 130 – 08.03.2023 privind modul de organizare a activității de prevenire și protecție de securitate și sănătate în muncă în cadrul Primăriei Orașului Iernut
  • Dispoziția nr. 131 – 08.03.2023 privind efectuarea instruirilor și testărilor în domeniul securității și sănătății în muncă la nivelul primăriei Orașului Iernut
  • Dispoziția nr. 132 – 08.03.2023 privind numirea și responsabilitățile conducătorilor de loc de muncă în domeniul SSM la nivelul Primăriei Orașului Iernut
  • Dispoziția nr. 133 – 08.03.2023 privind supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor din cadrul Primăriei Orașului Iernut
  • Dispoziția nr. 134 – 08.03.2023 privind numirea lucrătorului care aplică măsurile de prim ajutor la nivelul primăriei Orașului Iernut
  • Dispoziția nr. 135 – 08.03.2023 privind numirea lucrătorului care aplică măsurile de stingere a incendiilor și de evacuare a lucrătorilor din cadrul Primăriei Orașului Iernut
  • Dispoziția nr. 136 – 08.03.2023 privind măsurile ce trebuie luate pe timpul perioadelor caniculare pentru securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor din cadrul Primăriei Orașului Iernut
  • Dispoziția nr. 137 – 08.03.2023 privind măsurile ce trebuie luate pe timpul perioadelor cu temperaturi foarte friguroase sau friguroase și cu vânt intens pentru securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor din cadrul Primăriei Orașului Iernut
  • Dispoziția nr. 138 – 08.03.2023 privind situațiile de pericol grav și iminent de accidentare în cadrul Primăriei Orașului Iernut
  • Dispoziția nr. 139 – 08.03.2023 privind constituirea comisiei pentru concurs de recrutare, funcție publică
  • Dispoziția nr.140 – 09.03.2023 privind aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023-versiunea IV
  • Dispoziția nr. 141 – 13.03.2023 privind încetarea indemnizației de îngrijitor a doamnei C.M.
  • Dispoziția nr. 142 – 13.03.2023 privind menținerea dlui M.I. pe postul de muncitor calificat I, peste vârsta standard de pensionare
  • Dispoziția nr. 143 – 15.03.2023 privind constituirea unei comisii de recepție finală a lucrărilor
  • Dispoziția nr. 144 – 15.03.2023 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru PFA CHENDERES MARIA
  • Dispoziția nr. 145 – 15.03.2023 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru PFA GAIA VASILE
  • Dispoziția nr. 146 – 15.03.2023 privind modificarea acordului de funcționare pentru SC TRANSEURO SRL
  • Dispoziția nr.147 din 15.03.2023 privind aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023 – versiunea V
  • Dispoziția nr. 148 – 16.03.2023 privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților
  • Dispoziția nr. 149 – 16.03.2023 privind rectificarea actului de naștere nr.154/1972, privind pe numita S.M.
  • Dispoziția nr. 150 – 16.03.2023 privind rectificarea actlui de căsătorie nr.19/1993, privind pe T.E. și S.M.
  • Dispoziția nr. 151 – 17.03.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și suplimentului energetic gaze naturale și energie electrică pentru dna. H.D.
  • Dispoziția nr. 152 – 17.03.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și suplimentului energetic gaze naturale și energie electrică pentru dna L.A.
  • Dispoziția nr. 153 – 17.03.2023 privind modificarea cuantumului de ajutoare pentru încălzirea locuiței cu gaze naturale pentru dl. S.M.-L.
  • Dispoziția nr. 154 – 17.03.2023 privind convocarea Consiliului Local Iernut pentru ședința ordinară
  • Dispoziția nr. 155 – 20.03.2023 privind nominalizarea din structura UAT Orașul Iernut, a persoanelor responsabile în cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”
  • Dispoziția nr. 156 – 20.03.2023 privind constituirea echipei de implementare a Proiectului nr. C5-A3.1-2445 ” Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Orașul Iernut- LOT 3 – componentele bl.31 și 32
  • Dispoziția nr. 157 – 20.03.2023 privind acordarea sporului de vechime – asistent personal al persoanei cu handicap grav
  • Dispoziția nr. 158 – 22.03.2023 privind menținerea dlui Ș.I. pe postul de muncitor calificat II peste vârsta standard de pensionare
  • Dispoziția nr. 159 – 24.03.2023 privind majorarea indemnizației lunare a primarului conform HG nr. 234/2023
  • Dispoziția nr. 160 – 24.03.2023 privind majorarea indemnizației lunare a viceprimarului conform HG nr. 234/2023
  • Dispoziția nr. 161 – 27.03.2023 privind constituirea comisii pentru examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
  • Dispoziția nr. 162 – 27.03.2023 privind acordarea sporului de vechime, personal contractual
  • Dispoziția nr. 163 – 29.03.2023 privind acordarea indemnizației pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap B.I.
  • Dispoziția nr. 164 – 29.03.2023 privind acordarea indemnizației pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap S.C.
  • Dispoziția nr. 166 – 30.03.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru suștinerea familiei pentru titularul M. P.
  • Dispoziția nr. 167 – 30.03.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru suștinerea familiei pentru titulara G.M.L.
  • Dispoziția nr. 168 – 30.03.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru suștinerea familiei pentru titulara N.C.G.
  • Dispoziția nr. 169 – 30.03.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru suștinerea familiei pentru titulara M.M.D.
  • Dispoziția nr. 170 – 30.03.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru suștinerea familiei pentru titulara G.I.
  • Dispoziția nr. 171 – 30.03.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru suștinerea familiei pentru titulara D.V.M.
  • Dispoziția nr. 172 – 30.03.2023 privind stabulirea dreptului la alocația pentru suștinerea familiei pentru titularul M. P.
  • Dispoziția nr. 173 –30.03.2023 privind stabilirea dreptului la V.M.G pentru familia doamnei D.V.M.
  • Dispoziția nr. 174 -30.03.2023 privind stabilirea dreptului la V.M.G pentru familia domnului M.P.
  • Dispoziția nr. 175 -30.03.2023 privind stabilirea dreptului la V.M.G pentru domnul G.M.
  • Dispoziția nr. 176 -30.03.2023 privind repunerea în plată, modificarea numarului membrilor familiei și a cuantumului V.M.G, pentru titulara dosarului de ajutor social G.M.
  • Dispoziția nr. 177 -30.03.2023 privind repunerea în plată și modificarea cuantumului V.N.G pentru titulara dosarului de ajutor social L.C.
  • Dispoziția nr. 178 -30.03.2023 privind repunerea în plată și modificarea cuantumului V.M.G pentru titulara dosarului de ajutor social L.A.
  • Dispoziția nr. 179 -30.03.2023 privind repunerea în plată și modificarea cuantumului V.M.G pentru titularul dosarului de ajutor social L.A.I.
  • Dispoziția nr.180 -30.03.2023 privind repunerea în plată și modificarea cuantumului V.M.G pentru titulara dosarului de ajutor social L.A.
  • Dispoziția nr. 181 – 30.03.2023 privind repunerea în plată și modificarea cuantumului venitului minim garantat pentru titularul dosarului de ajutor social L.V.T.
  • Dispoziția nr. 182 – 30.03.2023 privind repunerea în plată și modificarea cuantumului V.M.G pentru titulara dosarului de ajutor social V.E.R.
  • Dispoziția nr. 183 – 30.03.2023 privind repunerea în plată și modificarea cuantumului V.M.G pentru titulara dosarului de ajutor social L.V.M.
  • Dispoziția nr. 184 – 30.03.2023 privind repunerea în plată și modificarea cuantumului V.M.G pentru titulara dosarului de ajutor social E.I.
  • Dispoziția nr. 185 -30.03.2023 privind repunerea în plată și modificarea cuantumului venitului minim garantat pentru titulara dosarului de ajutor social L.E.
  • Dispoziția nr. 186 – 30.03.2023 privind suspendarea dreptului la V.M.G pentru familia domnului L.G.
  • Dispoziția nr. 187 – 30.03.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei P.M.I.
  • Dispoziția nr. 188 – 30.03.2023 privind încetarea dreptului la V.M.G pentru familia doamnei C.M.
  • Dispoziția nr. 189 – 30.03.2023 privind încetarea dreptului la V.M.G pentru familia doamnei M.E.I.
  • Dispoziția nr. 190 – 30.03.2023 privind stabilirea dreptului la stimulent educațional sub forma tichetelor sociale pentru doamna N.C.G.
  • Dispoziția nr. 191 – 30.03.2023 privind stabilirea dreptului la stimulent educațional sub forma tichetelor sociale pentru doamna G.M.L.
  • Dispoziția nr. 192 – 30.03.2023 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru SC M.I SRL.
  • Dispoziția nr. 193 – 30.03.2023 privind acordarea indemnizației pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap O.A.
  • Dispoziția nr. 194 -30.03.2023 privind acordarea indemnizației pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap G.M.
  • Dispoziția nr. 195 din 05.04.2023 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru SC R.A SRL.
  • Dispoziția nr. 196 din 06.04.2023 privind constituirea comisiei de concurs – funcționari publici.
  • Dispoziția nr. 197 din 06.04.2023 privind constituirea comisiei de concurs – funcționari publici.
  • Dispoziția nr. 198 din 06.04.2023 privind încetarea indemnizației de îngrijitor a doamnei S.M.
  • Dispoziția nr.199 din 10.04.2023 privind convocarea Consiliului Local Iernut pentru ședință extraordinară
  • Dispoziția nr.200 din 10.04.2023 privind aprobarea actualizării Programului Anual de achiziții publice pt anul 2023-versiunea VI
  • Dispoziția nr. 201 din 11.04.2023 privind încetarea indemnizației de îngrijitor a doamnei K.C.
  • Dispoziția nr. 202 din 13.04.2023 privind Convocarea Consiliului Local Iernut pentru ședința ordinară
  • Dispoziția nr. 203 din 13.04.2023 privind aprobarea revizuirii planului de servicii pentru minorul L.A.
  • Dispoziția nr. 204 din 13.04.2023 privind aprobarea revizuirii planului de servicii pentru minora L.C.
  • Dispoziția nr. 205 din 13.04.2023 privind aprobarea revizuirii planului de servicii pentru minora L.S.
  • Dispoziția nr. 206 din 13.04.2023 privind aprobarea revizuirii planului de servicii pentru minora L.C.B.
  • Dispoziția nr. 207 din 18.04.2023 privind încetarea indemnizației de îngrijitor a domnului B.I.F.
  • Dispoziția nr. 208 din 18.04.2023 privind acordarea sprijinului material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru tânăra G.D, care face parte din categoria mamelor minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului.
  • Dispoziția nr. 209 din 18.04.2023 privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a dlui B.M-Personal contractual.
  • Dispoziția nr. 210 din 18.04.2023 privind acordarea sporului de vechime.
  • Dispoziția nr. 211 din 19.04.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței a suplimentului energetic la lemne pentru dl. S.V.
  • Dispoziția nr. 212 din 20.04.2023 privind acordarea indemnizației pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap V.M.
  • Dispoziția nr. 213 din 20.04.2023 privind constituirea comisiei de recepție a lucrării topografice ”9 documentații de actualizare, 54 documentații de rectificare și 4 documentații de unificare” .
  • Dispoziția nr. 214 din 20.04.2023 privind încetarea contractului individual de muncă prin acordul părților.
  • Dispoziția nr. 215 din 20.04.2023 privind încetarea indemnizației de îngrijitor a doamnei A.A.
  • Dispoziția nr. 216 din 21.04.2023 privind stabilirea indemnizației lunare pentru primar și viceprimar.
  • Dispoziția nr. 217 din 21.04.2023 privind acordarea unor majorari salariale.
  • Dispoziția nr. 218 din 21.04.2023 privind acordarea indemnizației pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap K.F.
  • Dispoziția nr. 219 din 21.04.2023 privind constituirea comisiei de concurs personal contractual – servant pompier SVSU.
  • Dispoziția nr. 220 din 24.04.2023 privind modificarea comisiei de concurs funcționari publici constituită prin Dispoziția nr. 196/06.04.2023.
  • Dispozitia nr. 221 din 24.04.2023 cu privire la aprobarea actualizarii Programului Anual de Achizitii Publice pentru anul 2023 – versiunea VII
  • Dispoziția nr.222 din 25.04.2023 privind împuternicirea dnei M.T pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu ale Secretarului General al Orașului Iernut, pe perioada concediului de odihnă, a concediului medical sau când lipsește motivat din insituție.
  • Dispoziția nr.223 din 26.04.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara M.A.M.
  • Dispoziția nr.224 din 26.04.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul S.L.M.
  • Dispoziția nr.225 din 26.04.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul L.S.
  • Dispoziția nr.226 din 26.04.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul L.S.
  • Dispoziția nr.227 din 26.04.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul L.N.
  • Dispoziția nr.228 din 26.04.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul L.M.
  • Dispoziția nr.229 din 26.04.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membrii din cadrul familiei pentru titulara G.M.
  • Dispoziția nr.230 din 26.04.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membrii din cadrul familiei pentru titulara V.F.
  • Dispoziția nr.231 din 26.04.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membrii din cadrul familiei pentru titulara G.V.
  • Dispoziția nr.232 din 26.04.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membrii din cadrul familiei pentru titulara D.V.M.
  • Dispoziția nr.233 din 26.04.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara S.M.
  • Dispoziția nr.234 din 26.04.2023 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru SC F.B SRL.
  • Dispoziția nr.235 din 26.04.2023 privind modificarea dispoziției nr. 279/14.05.2021 privind acordarea indemnizației pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap S.M.
  • Dispoziția nr.236 din 26.04.2023 privind modificarea acordului de funcționare pentru SC R SRL.
  • Dispoziția nr.237 din 27.04.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei M.L.
  • Dispoziția nr.238 din 27.04.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei S.M.
  • Dispoziția nr.239 din 27.04.2023 privind modificarea numărului membrilor familiei și cuantumului venitului minim garantat pentru titulara dosarului de ajutor social D.V.M.
  • Dispoziția nr. 240 din 27.04.2023 privind modificare numărului membrilor familiei și a cuantumului venitului minim garantat pentru titulara dosarului de ajutor social G.M.
  • Dispoziția nr. 241 din 27.04.2023 privind repunerea în plată și modificarea cuantumului venitului minim garantat pentru titularul dosarului de ajutor social P.G.I.
  • Dispoziția nr. 242 din 27.04.2023 privind repunerea în plată și modificarea cuantumului venitului minim garantat pentru titularul dosarului de ajutor social V.C.V.
  • Dispoziția nr. 243 din 27.04.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.G.
  • Dispoziția nr.244 din 27.04.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei L.A.
  • Dispoziția nr.245 din 27.04.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.A.I.
  • Dispoziția nr.246 din 27.04.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.C.S.
  • Dispoziția nr.247 din 27.04.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.F.
  • Dispoziția nr.248 din 27.04.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei L.C.
  • Dispoziția nr.249 din 27.04.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei V.E.R.
  • Dispoziția nr.250 din 27.04.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei L.V.M.
  • Dispoziția nr.251 din 27.04.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei R.I.A.
  • Dispoziția nr.252 din 27.04.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei U.I.
  • Dispoziția nr.253 din 27.04.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru doamna G.I.
  • Dispoziția nr.254 din 27.04.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru domnul G.M.
  • Dispozișia nr.255 din 27.04.2023 privind încetarea deptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei M.A.M.
  • Dispoziția nr.256 din 27.04.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei M.E.R.
  • Dispoziția nr.257 din 27.04.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.S.
  • Dispoziția nr.258 din 27.04.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.S.
  • Dispoziția nr.259 din 27.04.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familiadomnului L.M.
  • Dispoziția nr.260 din 27.04.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.N.
  • Dispoziția nr.261 din 27.04.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei D.Z.A.
  • Dispoziția nr.262 din 27.04.2023 privind încetarea dreptului la stimulent educațional sub forma tichetelor sociale pentru domnul S.L.M.
  • Dispoziția nr.263 din 27.04.2023 privind încetarea dreptului la stimulent educațional sub forma tichetelor sociale pentru doamna M.A.M.
  • Dispoziția nr.264 din 27.04.2023 privind încetarea dreptului la stimulent educațional sub forma tichetelor sociale pentru domnul L.S.
  • Dispoziția nr.265 din 28.04.2023 privind desemnarea persoanelor responsabile pentru receptiile documentatiilor aferente contractelor cu OCPI.
  • Dispoziția nr.266 din 28.04.2023 privind angajarea doamnei P.E ca asistent personal al persoanei cu handicap grav, M.E.
  • Dispoziția nr.267 din 02.05.2023 privind eliberarea unui acord de funcționare.
  • Dispoziția nr.268 din 02.05.2023 privind încetarea indemnizației de îngrijitor a doamnei C.P.
  • Dispoziția nr.269 din 02.05.2023 privind desemnarea reprezentantului compartimentului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară pentru a o reprezenta pe doamna Nendrean Rafila la Biroul Individual Notarial Sava Mihaela.
  • Dispoziția nr.270 din 04.05.2023 pentru rectificarea actului de naștere nr. 9/1945 privind pe numitul K.F.
  • Dispoziția nr.271 din 04.05.2023 privind aprobarea constituirii comisiei pentru implementarea și monitorizarea ”Programului privind casarea autovehiculelor uzate” insituit la nivelul Orașului Iernut și privind aprobarea constituirii comisiei de soluționare a contestațiilor.
  • Dispoziția nr. 272 din 05.05.2023 privind Convocarea Consiliului Local Iernut pentru ședință extraordinara
  • Dispoziția nr. 273 din 08.05.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei Brustur Maria.
  • Dispoziția nr. 274 din 09.05.2023 cu privire la aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023 – versiunea VIII.
  • Dispoziția nr. 275 din 10.05.2023 privind acordarea indemnizației de 10% pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere Șef Serviciu Buget-Finanțe.
  • Dispoziția nr. 276 din 12.05.2023 privind modificarea componenței echipei de implementare a Proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Iernut și satele aparținătoare cod SMIS:126015, constituit prin Dispoziția nr.119/02.03.2021.
  • Dispoziția nr. 277 din 12.05.2023 privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților.
  • Dispoziția nr.278 din 12.05.2023 privind numirea în funcția publică de conducere Șef Serviciu Buget-Finanțe a doamnei P.A.Z.
  • Dispoziția nr. 279/15.05.2023 privind acordarea indemnizației pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap P.I.
  • Dispoziția nr. 280 din 15.05.2023 privind încetarea indemnizației de îngrijitor a domnului R.L.
  • Dispoziția nr. 281 din 16.05.2023 privind acordarea unor majorări salariale.
  • Dispoziția nr. 282 din 16.05.2023 privind acordarea unor majorări salariale.
  • Dispoziția nr. 283 din 17.05.2023 privind modificarea dispoziției nr. 155/20.03.2023 privind nominalizarea din structura UAT Orașul Iernut, a persoanelor responsabile în cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”.
  • Dispoziția nr. 284 din 17.05.2023 cu privire la aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023 – versiunea IX
  • Dispoziția nr. 285 din 18.05.2023 privind acordarea indemnizației de 10% pentru activitatea desfășirată în cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție Servant Pompier.
  • Dispoziția nr. 286 din 19.05.2023 privind angajarea dlui M.C.V – servant pompier.
  • Dispoziția nr. 287 din 19.05.2023 privind Convocareaa Consiliului Local Iernut pentru ședintă ordinară
  • Dispoziția nr. 288 din 23.05.2023 privind acordarea indemnizației pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap T.T.
  • Dispoziția nr. 289 din 23.05.2023 privind acordarea sprijinului material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru tânăra G.R.T, care face parte din categoria mamelor minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului.
  • Dispoziția nr.290 din 29.05.2023 privind menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și modificarea numprului de membri din cadrul familiei pentru titulara L.V.M
  • Dispoziția nr.291 din 29.05.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membri din cadrul familiei pentru titularul L.A.I.
  • Dispoziția nr. 292 din 29.05.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara M.R.
  • Dispoziția nr. 293 din 29.05.2023 privind menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara L.C.
  • Dispoziția nr. 294 din 29.05.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara C.A.C.
  • Dispoziția nr.295 din 29.05.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titularul B.V.
  • Dispoziția nr. 296 din 29.05.2023privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara C.M.
  • Dispoziția nr.297 din 29.05.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul F.A.
  • Dispoziția nr. 298 din 29.05.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul L.F.
  • Dispoziția nr. 299 din 29.05.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara M.S.C.
  • Dispoziția nr. 300 din 29.05.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul L.M.
  • Dispoziția nr. 301 din 29.05.2023 privind încetarea indemnizației de îngrijitor a domnului R.R.
  • Dispoziția nr. 302 din 29.05.2023 în vederea constituirii comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru ”Lucrări de reparații acoperiș Sala de Sport Iernut” conform contract 251 din 08.05.2023.
  • Dispoziția nr. 303 di 30.05.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului D.P.T.
  • Dispoziția nr. 304 din 30.05.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.M.
  • Dispoziția nr. 305 din 30.05.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei M.A.
  • Dispoziția nr. 306 din 30.05.2023 privind modificarea numărului membrilor familiei și a cuantumului venitului minim garantat pentru titulara dosarului de ajutor social M.R.
  • Dispoziția nr. 307 din 30.05.2023 privind repunerea în plată, modificarea numărului membrilor familiei și a cuantumului venitului minim garantat pentru titulara dosarului de ajutor social M.I.
  • Dispoziția nr. 308 din 30.05.2023 privind repunerea în plată, modificarea numărului membrilor familiei și a cuantumului venitului minim garantat pentru titularul dosarului de ajutor social L.A.I.
  • Dispoziția nr. 309 din 30.05.2023 privind repunerea în plată, modificarea numărului membrilor familiei și a cuantumului venitului minim garantat pentru titulara dosarului de ajutor social L.C.
  • Dispoziția nr. 310 din 30.05.2023 privind repunerea în plată și modificarea cuantumului venitului minim garantat pentru titulara dosarului de ajutor social L.I.
  • Dispoziția nr. 311 din 30.05.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei V.E.R.
  • Dispoziția nr. 312 din 30.05.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei R.I.A.
  • Dispoziția nr. 313 din 30.05.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat pentru doamna G.I.
  • Dispoziția nr. 314 din 30.05.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului M.P.
  • Dispoziția nr. 315 din 30.05.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului B.F.
  • Dispoziția nr. 316 din 30.05.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei E.I.
  • Dispoziția nr. 317 din 30.05.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului V.C.V.
  • Dispoziția nr. 318 din 30.05.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.G.
  • Dispoziția nr. 319 din 30.05.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei R.C.
  • Dispoziția nr. 320 din 30.05.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru doamna R.Z.
  • Dispoziția nr. 321 din 30.05.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru domnul D.V.
  • Dispoziția nr. 322 din 30.05.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.F.
  • Dispoziția nr. 323 din 30.05.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului F.A.
  • Dispoziția nr. 324 din 30.05.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei B.M.
  • Dispoziția nr. 325 din 30.05.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei M.S.C.
  • Dispoziția nr. 326 din 30.05.2023 privind modificarea numărului membrilor familei și a cuantumului venitului minim garantat pentru titularul dosarului de ajutor social V.G.
  • Dispoziția nr. 327 din 30.05.2023 privind stabilirea dreptului la stimulent educațional sub forma tichetelor sociale pentru doamna M.M.D.
  • Dispoziția nr. 328 din 30.05.2023 privind stabilirea dreptului la stimulent educațional sub forma tichetelor sociale pentru doamna D.V.M.
  • Dispoziția nr. 329 din 30.05.2023 privind încetarea dreptului la stimulent educațional sub forma tichetelor sociale pentru domnul L.F.
  • Dispoziția nr. 330 din 30.05.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul V.G.
  • Dispoziția nr. 331 din 30.05.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei L.A.
  • Dispoziția nr.332/31.05.2023 privind încetarea indemnizației de îngrijitor a doamnei T.M.
  • Dispoziția nr.333 din 31.05.2023 privind Convocarea Consiliului Local Iernut pentru ședința extraordinară
  • Dispoziția nr.334 din 06.06.2023 privind modificarea dispoziției nr. 79/23.02.2023.
  • Dispoziția nr.335 din 12.06.2023 privind menținerea în funcția publică a domnului M.I.
  • Dispoziția nr. 336 din 12.06.2023 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru Rubin Star Expert SRL.
  • Dispoziția nr. 337 din 14.06.2023 cu privire la aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023 – versiunea X.
  • Dispoziția nr. 338 din 15.06.2023 privind constituirea unei comisii de recepție la terminarea lucrărilor.
  • Dispoziția nr. 339 din 15.06.2023 privind încetarea indemnizației de îngrijitor a domnului R.M.I.
  • Dispoziția nr. 340 din 16.06.2023 privind convocarea Consiliului Local Iernut pentru ședința ordinară.
  • Dispoziția nr. 341 din 21.06.2023 privind încetarea indemnizației de îngrijitor a doamnei K.E.
  • Dispoziția nr. 342 din 22.06.2023 privind modificarea componenței comisiei constituită în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru obținerea unei locuințe proprietate personală.
  • Dispoziția nr. 343 din 22.06.2023 privind constituirea unei comisii.
  • Dispoziția nr. 344 din 26.06.2023 privind desemnarea reprezentantului compartimentului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară pentru a o reprezenta pe doamna B.I la Biroul Individual Notarial Sava Mihaela.
  • Dispoziția nr. 345 din 27.06.2023 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru DXG FRUCT SRL.
  • Dispoziția nr. 346 din 27.06.2023 privind încetarea indemnizației de îngrijitor a domnului D.I.
  • Dispoziția nr. 347 din 28.06.2023 privind stabilirea dreptului a alocația pentru susținerea familiei pentru titularul G.R.
  • Dispoziția nr. 348 din 28.06.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara M.A.
  • Dispoziția nr. 349 din 28.06.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara B.I.A.
  • Dispoziția nr. 350 din 28.06.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara D.M.C.
  • Dispoziția nr. 351 din 28.06.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul G.D.A.
  • Dispoziția nr. 352 din 28.06.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara V.A.
  • Dispoziția nr. 353 din 28.06.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara G.O.C.
  • Dispoziția nr. 354 din 28.06.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membrii din cadrul familiei pentru titulara V.E.R.
  • Dispoziția nr. 355 din 29.06.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru doamna B.R.
  • Dispoziția nr. 356 din 29.06.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei U.I.
  • Dispoziția nr. 357 din 29.06.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat pentru domnul G.M.
  • Dispoziția nr. 358 din 29.06.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului M.P.
  • Dispoziția nr. 359 din 29.06.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei V.E.R.
  • Dispoziția nr. 360 din 29.06.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei A.E.
  • Dispoziția nr. 361 din 29.06.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru doamna G.M.
  • Dispoziția nr. 362 din 29.06.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru doamna R.R.
  • Dispoziția nr. 363 din 29.06.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei L.A.
  • Dispoziția nr. 364 din 29.06.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.A.I.
  • Dispoziția nr. 365 din 29.06.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei M.A.
  • Dispoziția nr. 366 din 29.06.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei L.C.
  • Dispoziția nr. 367 din 29.06.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei L.A.
  • Dispoziția nr. 368 din 29.06.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.V.T.
  • Dispoziția nr. 369 din 29.06.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei M.I.
  • Dispoziția nr. 370 din 29.06.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei R.I.
  • Dispoziția nr. 371 din 29.06.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru doamna L.I.
  • Dispoziția nr. 372 din 30.06.2023 privind angajarea dnei S.H.G ca asistent personal al persoanei cu handicap grav, G.M.
  • Dispoziția nr. 373 din 30.06.2023 privind angajarea dnei A.E ca asistent personal al persoanei cu handicap grav, C.A.
  • Dispoziția nr. 374 din 30.06.2023 privind angajarea dnei B.A. ca asistent personal al persoanei cu handicap grav, T.I.
  • Dispoziția nr. 375 din 30.06.2023 privind încetarea indemnizației de îngrijitor a doamnei P.N.
  • Dispoziția nr. 376 din 30.06.2023 privind încetarea contractului individual de muncă prin acordul părților.
  • Dispoziția nr. 377 din 30.06.2023 privind delegarea atribuțiilor funcțiilor publice de conducere de Șef Serviciu Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Iernut.
  • Dispoziția nr. 378 din 03.07.2023 privind rectificarea bugetului local al orașului Iernut 2023, trimestrul III.
  • Dispoziția nr. 379 din 04.07.2023 cu privire la aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023 – versiunea XI.
  • Dispoziția nr. 380 din 05.07.2023 privind acordarea plății indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal F.M.
  • Dispoziția nr. 381 din 06.07.2023 privind acordarea sporului de vechime a dlui T.M.A.
  • Dispoziția nr. 382 din 07.07.2023 privind convoarea Consiliului Local Iernut pentru ședința extraordinară.
  • Dispoziția nr. 383 din 11.07.2023 cu privire la aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023 – versiunea XII
  • Dispoziția nr. 384 din 12.07.2023 privind acordarea plății indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal Palfi Nastasia.
  • Dispoziția nr. 385 din 13.07.2023 privind modificarea Dispoziției nr. 443/17.08.2021 privind acordarea indemnizației pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap C.V.
  • Dispoziția nr. 386 din 14.07.2023 privind desemnarea reprezentantului compartimentului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară pentru a-i reprezenta pe domnul B.N și doamna B.S la Societatea Profesională Notarială ”Manoilă”.
  • Dispoziția nr. 387 din 17.07.2023 privind acordarea indemnizației lunare de îngrijire doamnei G.V pentru persoana cu handicap, G.D.
  • Dispoziția nr. 388 din 19.07.2023 privind împuternicirea dnei M.T pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu ale Secretarului General al Orașului Iernut, pe perioada concediului de odihnă, a concediului medical sau când lipsește motivat din instituție.
  • Dispoziția nr. 389 din 19.07.2023 privind acordarea indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal, I.A.
  • Dispoziția nr. 390 din 21.07.2023 cu privire la aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023 – versiunea XIII
  • Dispoziția nr. 391 din 21.07.2023 privind stabilirea regulilor pentru oficierea căsătoriilor la U.A.T. Iernut.
  • Dispoziția nr. 392 din 21.07.2023 privind Convocarea Consiliului Local Iernut pentru ședință ordinară.
  • Dispoziția nr. 393 din 25.07.2023 privind constituirea comisiei pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Iernut.
  • Dispoziția nr. 394 din 26.07.2023 privind modificarea Dispoziției nr. 728/27.12.2022 privind acordarea indemnizației de îngrijire și protecția persoanei cu handicap doamnei H.D.
  • Dispoziția nr. 395 din 27.07.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara V.L.F.
  • Dispoziția nr. 396 din 27.07.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara V.A.
  • Dispoziția nr. 397 din 27.07.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul L.M.
  • Dispoziția nr. 398 din 27.07.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara Z.R.V.
  • Dispoziția nr. 399 din 27.07.2023 privind menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru N.A.M.
  • Dispoziția nr. 400 din 27.07.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara M.A.D.
  • Dispoziția nr. 401 din 27.07.2023 cu privire la aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023 – versiunea XIV
  • Dispoziția nr. 402 din 28.07.2023 privind modificarea numărului membrilor familiei și a cuantumului venitului minim garantat pentru titulara dosarului de ajutor social, M.A.D.
  • Dispoziția nr. 403 din 28.07.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat, pentru domnul M.A.
  • Dispoziția nr. 404 din 28.07.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat, pentru doamna L.L.
  • Dispoziția nr. 405 din 28.07.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului D.R.R.
  • Dispoziția nr. 406 din 28.07.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei U.I.
  • Dispoziția nr. 407 din 28.07.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru doamna B.R.
  • Dispoziția nr. 408 din 28.07.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru domnul P.G.I.
  • Dispoziția nr. 409 din 28.07.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.M.
  • Dispoziția nr. 410 din 28.07.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei L.V.M.
  • Dispoziția nr. 411 din 28.07.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului
   L.C.S.
  • Dispoziția nr. 412 din 28.07.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.M.
  • Dispoziția nr. 413 din 28.07.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei Z.R.V.
  • Dispoziția nr. 414 din 01.08.2023 privind aprobarea Metodologiei de calcul a duratei de completare a unui formular sau cerere în format electronic la nivelul structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Iernut și a serviciilor publice fără personalitate juridică, subordonate Consiliului Local al Orașului Iernut.
  • Dispoziția nr. 415 din 02.08.2023 privind constituirea comisiei pentru examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual.
  • Dispoziția nr. 416 din 03.08.2023 privind desemnarea reprezentantului compartimentului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară pentru a-l reprezenta pe domnul H.I la Biroul Individual Notarial Sava Mihaela.
  • Dispoziția nr. 417 din 04.08.2023 privind acordarea indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap M.O.
  • Dispoziția nr. 418 din 04.08.2023 privind numirea coordonatorului în materie de securitate și sănătate în șantier.
  • Dispoziția nr. 419 din 04.08.2023 cu privire la constituirea unei comisii.
  • Dispoziția nr. 420 din 07.08.2023 privind acordarea sporului de vechime.
  • Dispoziția nr. 421 din 07.08.2023 privind acordarea indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal P.E.
  • Dispoziția nr. 422 din 07.08.2023 privind acordarea sporului de vechime asistent personal al persoanei cu handicap.
  • Dispoziția nr. 423 din 07.08.2023 privind acordarea sporului de vechime asistent personal al persoanei cu handicap.
  • Dispoziția nr. 424 din 09.08.2023 cu privire la aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023 – versiunea XV.
  • Dispoziția nr. 425 din 11.08.2023 privind Convocarea Consiliului Local Iernut pentru ședința extraordinară.
  • Dispoziția nr. 426 din 16.08.2023 privind încetarea plății indemnizației lunare pentru persoana cu handicap M.V.
  • Dispoziția nr. 427 din 17.08.2023 privind numirea echipei de implementare a Proiectului ” Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitare” din orașul Iernut, județul Mureș.
  • Dispoziția nr. 428 din 18.08.2023 privind Convocarea Consiliului Local Iernut pentru ședință ordinară.
  • Dispoziția nr. 429 din 21.08.2023 privind desemnarea reprezentantului compartimentului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară pentru a-l reprezenta pe domnul H.I la Biroul Individual Notarial Sava Mihaela.
  • Dispoziția nr. 430 din 21.08.2023 privind desemnarea reprezentantului primarului în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Iernut în anul școlar 2023-2024.
  • Dispoziția nr. 431 din 21.08.2023 privind desemnarea reprezentantului primarului în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Iernut în anul școlar 2023-2024.
  • Dispoziția nr. 432 din 22.08.2023 privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a domnului D.E.G – personal contractual.
  • Dispoziția nr. 433 din 23.08.2023 privind eliberare unui acord de funcționare pentru N.C. SR.
  • Dispoziția nr. 434 din 23.08.2023 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru PFA M.A.E.
  • Dispoziția nr. 435 din 24.08.2023 cu privire la aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023 – versiunea XVI.
  • Dispoziția nr. 436 din 25.08.2023 privind acordarea indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal O.L.
  • Dispoziția nr. 437 din 25.08.2023 privind promovarea în grad profesional a funcționarilor publici.
  • Dispoziția nr. 438 din 25.08.2023 privind acordarea indemnizației de 10% pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei de concurs.
  • Dispoziția nr. 439 din 28.08.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara S.M.
  • Dispoziția nr. 440 din 28.08.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titularul O.S.
  • Dispoziția nr. 441 din 29.08.2023 privind acordare indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal S.I.
  • Dispoziția nr. 442 din 29.08.2023 privind menținerea acordării indemnizației lunare dnei A.M pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal F.M.
  • Dispoziția nr. 443 din 29.08.2023 privind acordarea indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal V.E.
  • Dispoziția nr. 444 din 30.08.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei M.S.C.
  • Dispoziția nr. 445 din 30.08.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei L.A.
  • Dispoziția nr. 446 din 30.08.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat pentru domnul M.A.
  • Dispoziția nr. 447 din 30.08.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat pentru doamna L.L.
  • Dispoziția nr. 448 din 30.08.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului D.R.R.
  • Dispoziția nr. 449 din 30.08.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei U.I.
  • Dispoziția nr. 450 din 30.08.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat pentru doamna B.R.
  • Dispoziția nr. 451 din 30.08.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei M.N.
  • Dispoziția nr. 452 din 30.08.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.G.
  • Dispoziția nr. 453 din 30.08.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei E.I.
  • Dispoziția nr. 454 din 30.08.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului V.C.V.
  • Dispoziția nr. 455 din 30.08.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului B.F.
  • Dispoziția nr. 456 din 30.08.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru domnul V.A.
  • Dispoziția nr. 457 din 30.08.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei M.L.M.
  • Dispoziția nr. 458 din 31.08.2023 privind acordarea indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal O.M.
  • Dispoziția nr. 459 din 12.09.2023 cu privire la aprobarea actualizarii Programului Anual de Achizitii Publice pentru anul 2023 – versiunea XVII.
  • Dispoziția nr. 460 din 13.09.2023 privind reactualizarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ.
  • Dispoziția nr. 461 din 13.09.2023 privind acordarea unor majorări salariale.
  • Dispoziția nr. 462 din 13.09.2023 privind acordarea unor majorări salariale.
  • Dispoziția nr. 463 din 13.09.2023 privind acordarea unor majorări salariale.
  • Dispoziția nr. 464 din 13.09.2023 privind acordarea unor majorări salariale.
  • Dispoziția nr. 465 din 13.09.2023 privind acordarea unor majorări salariale.
  • Dispoziția nr. 466 din 15.09.2023 privind Convocarea Consiliului Local Iernut pentru ședința ordinară.
  • Dispoziția nr. 467 din 19.09.2023 privind stabilirea dreptului la stimulent educațional sub forma tichetelor sociale pentru copiii proveniti din familie care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei.
  • Dispoziția nr. 468 din 20.09.2023 privind aprobarea revizuirii planului de servicii pentru minora I.R.L.
  • Dispoziția nr. 469 din 20.09.2023 privind aprobarea revizuirii planului de servicii pentru minorul V.M.A.
  • Dispoziția nr. 470 din 20.09.2023 privind aprobarea revizuirii planului de servicii pentru minorul S.B.I.
  • Dispoziția nr. 471 din 20.09.2023 privind aprobarea revizuirii planului de servicii pentru minora D.M.G.
  • Dispoziția nr. 472 din 20.09.2023 privind aprobarea revizuirii planului de servicii pentru minorul A.A.
  • Dispoziția nr. 473 din 20.09.2023 privind aprobarea revizuirii planului de servicii pentru minorul R.M.G.
  • Dispoziția nr. 474 din 21.09.2023 privind constituirea unei comisii în cadrul SPCLEP Iernut.
  • Dispoziția nr. 475 din 25.09.2023 cu privire la aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023 – versiunea XVIII.
  • Dispoziția nr. 476 din 26.09.2023 privind stabilirea dreptului la stimulent educațional sub forma tichetelor sociale pentru domnul S.M.L.
  • Dispoziția nr. 477 din 26.09.2023 privind modificarea bugetului local al orașului Iernut 2023, trimestrul III, Sursa C.
  • Dispoziția nr. 478 din 28.09.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul pentru suplimentul energetic – energie electrică pentru domnul G.I.
  • Dispoziția nr. 479 din 28.09.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul pentru suplimentul energetic – energie electrică pentru doamna L.I.
  • Dispoziția nr. 480 din 28.09.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul pentru suplimentul energetic – energie electrică pentru domnul O.I.
  • Dispoziția nr. 481 din 28.09.2023 privind acordarea indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal F.L.
  • Dispoziția nr. 482 din 29.09.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara B.I.
  • Dispoziția nr. 483 din 29.09.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara M.N.
  • Dispoziția nr. 484 din 29.09.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara K.M.
  • Dispoziția nr. 485 din 29.09.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul F.P.
  • Dispoziția nr. 486 din 29.09.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membri din cadrul familiei pentru titularul L.A.L.
  • Dispoziția nr. 487 din 29.09.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara V.M.D.
  • Dispoziția nr. 488 din 29.09.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara C.F.
  • Dispoziția nr. 489 din 29.09.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara M.L.M.
  • Dispoziția nr. 490 din 29.09.2023 privind menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara G.M.L.
  • Dispoziția nr. 491 din 29.09.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara D.O.C.
  • Dispoziția nr. 492 din 29.09.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul B.R.I.
  • Dispoziția nr. 493 din 29.09.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul R.I.
  • Dispoziția nr. 494 din 29.09.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara D.V.M.
  • Dispoziția nr. 495 din 29.09.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara G.O.
  • Dispoziția nr. 496 din 29.09.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara L.V.
  • Dispoziția nr. 497 din 29.09.2023 privind menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membri din cadrul familiei pentru titularul L.G.
  • Dispoziția nr. 498 din 29.09.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titularul E.G.
  • Dispoziția nr. 499 din 29.09.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara F.L.V.
  • Dispoziția nr. 500 din 29.09.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara G.I.
  • Dispoziția nr. 501 din 29.09.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara V.M.
  • Dispoziția nr. 502 din 29.09.2023 privind menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara L.A.
  • Dispoziția nr. 503 din 29.09.2023 privind modificarea situației școlare 2023-2024, menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei, pentru titulara L.V.M.
  • Dispoziția nr. 504 din 29.09.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara C.A.C.
  • Dispoziția nr. 505 din 29.09.2023 privind modificarea situației școlare 2023-2024,menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara L.O.
  • Dispoziția nr. 506 din 29.09.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titularul M.P.
  • Dispoziția nr. 507 din 29.09.2023 privind modificarea situației școlare 2023-2024, menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titularul B.F.
  • Dispoziția nr. 508 din 29.09.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara M.L.
  • Dispoziția nr. 509 din 29.09.2023 privind modificarea situației școlare 2023-2024, menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara L.S.A.
  • Dispoziția nr. 510 din 29.09.2023 privind modificarea situației școlare 2023-2024, menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara L.C.
  • Dispoziția nr. 511 din 29.09.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara N.C.G.
  • Dispoziția nr. 512 din 29.09.2023 privind modificarea situației școlare 2023-2024, menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara G.M.
  • Dispoziția nr. 513 din 29.09.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara V.F.
  • Dispoziția nr. 514 din 29.09.2023 privind modificarea situației școlare 2023-2024, menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara M.I.
  • Dispoziția nr. 515 din 29.09.2023 privind modificarea situației școlare 2023-2024, modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara L.A.
  • Dispoziția nr. 516 din 29.09.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei B.I.
  • Dispoziția nr. 517 din 29.09.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru doamna R.O.
  • Dispoziția nr. 518 din 29.09.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei M.N.
  • Dispoziția nr. 519 din 29.09.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei K.M.
  • Dispoziția nr. 520 din 29.09.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului F.P.
  • Dispoziția nr. 521 din 29.09.2023 privind modificarea numărului membrilor familiei și a cuantumului venitului minim garantat pentru titularul dosarului de ajutor social M.I.M.S.
  • Dispoziția nr. 522 din 29.09.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei G.M.
  • Dispoziția nr. 523 din 29.09.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei R.R.
  • Dispoziția nr. 524 din 29.09.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru doamna B.R.
  • Dispoziția nr. 525 din 29.09.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei U.I.
  • Dispoziția nr. 526 din 29.09.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei L.A.
  • Dispoziția nr. 527 din 29.09.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru domnul L.F.
  • Dispoziția nr. 528 din 29.09.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei A.E.
  • Dispoziția nr. 529 din 29.09.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.A.I.
  • Dispoziția nr. 530 din 29.09.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei M.A.
  • Dispoziția nr. 531 din 29.09.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei L.C.
  • Dispoziția nr. 532 din 29.09.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei L.A.
  • Dispoziția nr. 533 din 29.09.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.V.T.
  • Dispoziția nr. 534 din 29.09.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei M.I.
  • Dispoziția nr. 535 din 29.09.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei V.E.R.
  • Dispoziția nr. 536 din 29.09.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei R.I.A.
  • Dispoziția nr. 537 din 29.09.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului K.S.
  • Dispoziția nr. 538 din 29.09.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei D.V.M.
  • Dispoziția nr. 539 din 29.09.2023 privind respingerea cererii doamnei V.S.A. pentru stabilirea dreptului la venitul minim garantat.
  • Dispoziția nr. 540 din 29.09.2023 privind acordarea indemnizației lunare pentru protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal D.C.
  • Dispoziția nr. 541 din 29.09.2023 privind încetarea indemnizației de îngrijitor a doamnei S.L.
  • Dispoziția nr. 542 din 29.09.2023 privind constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului public și privat al orașului Iernut pentru anul 2023.
  • Dispoziția nr. 543 din 02.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dnei A.E – asistent personal al persoanei cu handicap.
  • Dispoziția nr. 544 din 03.10.2023 privind suspendarea raportului de serviciu la inițiativa funcționarului public.
  • Dispoziția nr. 545 din 03.10.2023 privind încetarea suspendării raportului de serviciu la inițiativa funcționarului public.
  • Dispoziția nr. 546 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dlui D.S – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 547 din 03.10.2023 privind încetarea indemnizației de îngrijitor a doamnei B.M pentru persoana cu handicap P.V.
  • Dispoziția nr. 548 din 03.10.2023 privind desemnarea reprezentantului compartimentului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară pentru a-l reprezenta pe domnul N.G la Biroul Individual Notarial S.M.
  • Dispoziția nr. 549 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dnei A.L – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 550 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dnei B.A – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 551 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dnei C.I.M – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 552 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dnei C.M – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 553 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dnei D.I – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 554 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dnei F.E – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 555 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dnei G.C – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 556 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dnei G.V – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 557 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dlui H.I – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 558 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dnei I.P.C – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 559 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dnei J.R.C – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 560 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dnei L.A – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 561 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dnei M.I – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 562 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dnei M.L – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 563 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dnei M.M – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 564 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dnei O.A.M – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 565 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dnei O.C.M – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 566 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dnei P.E – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 567 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dnei P.C – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 568 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dnei R.M.D – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 569 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dlui S.A – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 570 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dnei S.H.G – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 571 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dnei S.L.C – asistent personal al persoanei cu handicap grav.
  • Dispoziția nr. 572 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al dnei V.R.K – asistent personal al persoanei cu handicap.
  • Dispoziția nr. 573 din 03.10.2023 privind constituirea unei comisii de recepție finală a lucrărilor.
  • Dispoziția nr. 574 din 03.10.2023 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru SC A.L SRL.
  • Dispoziția nr. 575 din 05.10.2023 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru P.D SRL.
  • Dispoziția nr. 576 din 05.10.2023 privind încetarea plății indemnizației lunare pentru persoana cu handicap S.M.
  • Dispoziția nr. 577 din 09.10.2023 privind acordarea indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap S.L.
  • Dispoziția nr. 578 din 10.10.2023 privind modificarea Dispoziției nr. 542/29.09.2023 care se referă la inventarierea patrimoniului public și privat al orașului Iernut pentru anul 2023.
  • Dispoziția nr. 579 din 10.10.2023 privind rectificarea actului de naștere nr. 3/2010 privind pe numitul M.R.F.D.E.
  • Dispoziția nr. 580 din 11.10.2023 privind constituirea unei comisii.
  • Dispoziția nr. 581 din 11.10.2023 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru V.D SRL.
  • Dispoziția nr. 582 din 12.10.2023 privind modificarea Dispoziției nr.277/14.05.2021 privind aprobarea modelelor de documente și instrumente utilizate de către personalul Serviciului Social Comunitar.
  • Dispoziția nr. 583 din 12.10.2023 privind acordarea indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav G.I.
  • Dispoziția nr. 584 din 17.10.2023 privind constituirea unei comisii.
  • Dispoziția nr. 585 din 17.10.2023 privind delegarea atribuțiilor persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și interese pe perioada suspendării raportului de serviciu la inițiativa funcționarului public.
  • Dispoziția nr. 586 din 17.10.2023 cu privire la aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023 – versiunea XIX.
  • Dispoziția nr. 587 din 17.10.2023 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap P.M.
  • Dispoziția nr. 588 din 17.10.2023 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap V.M.
  • Dispoziția nr. 589 din 18.10.2023 privind modificarea Dispoziției nr.286/31.05.2023 privind acordarea indemnizației de îngrijire doamnei C.M.E pentru persoana cu handicap L.P.N.
  • Dispoziția nr. 590 din 18.10.2023 privind modificarea Dispoziției nr. 624/12.11.2021 privind acordarea indemnizației pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap F.M.
  • Dispoziția nr. 591 din 18.10.2023 privind acordarea indemnizației lunare doamnei S.M.R pentru persoana cu handicap S.T.A.
  • Dispoziția nr. 592 din 20.10.2023 privind Convocare Consiliului Local Iernut pentru ședința ordinară.
  • Dispoziția nr. 593 din 20.10.2023 privind constituirea comisiei pentru întreprinderea și finalizarea demersurilor pentru predarea investițiilor realizate pe raza Orașului Iernut.
  • Dispoziția nr. 594 din 23.10.2023 cu privire la aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023 – versiunea XX.
  • Dispoziția nr. 595 din 24.10.2023 privind desemnarea reprezentantului compartimentului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară pentru a-i reprezenta pe domnul S.A și S.M la Societatea Profesională Notarială ”Manoilă”.
  • Dispoziția nr. 596 din 25.10.2023 privind aprobarea constituirii comisiei de verificare și recepție a serviciilor privind îmtabulare teren și construcții (case de locuit în intravilanul satului Cipău).
  • Dispoziția nr. 597 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru PFA G.V.D.
  • Dispoziția nr. 598 din 30.10.2023 cu privire la aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023 – versiunea XXI.
  • Dispoziția nr. 599 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei R.C.A.
  • Dispoziția nr. 600 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.M.
  • Dispoziția nr. 601 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului E.B.G.
  • Dispoziția nr. 602 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului G.D.A.
  • Dispoziția nr. 603 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului D.R.R.
  • Dispoziția nr. 604 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului B.F.
  • Dispoziția nr. 605 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei N.N.B.
  • Dispoziția nr. 606 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei V.M.I.
  • Dispoziția nr. 607 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului V.C.V.
  • Dispoziția nr. 608 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei R.C.
  • Dispoziția nr. 609 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei L.C.
  • Dispoziția nr. 610 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei L.A.
  • Dispoziția nr. 611 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.V.T.
  • Dispoziția nr. 612 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la venitul mini garantat pentru familia doamnei F.F.M.
  • Dispoziția nr. 613 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.S.
  • Dispoziția nr. 614 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.C.S.
  • Dispoziția nr. 615 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.P.
  • Dispoziția nr. 616 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei R.J.
  • Dispoziția nr. 617 din 30.10.2023 privind modificarea numărului membrilor familiei și a cuantumului venitului minim garantat pentru titulara dosarului de ajutor social P.C.
  • Dispoziția nr. 618 din 30.10.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei M.N.
  • Dispoziția nr. 619 din 30.10.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat pentru domnul L.F.
  • Dispoziția nr. 620 din 30.10.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.M.
  • Dispoziția nr. 621 din 30.10.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului M.P.
  • Dispoziția nr. 622 din 30.10.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru domnul I.S.
  • Dispoziția nr. 623 din 30.10.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei B.M.R.
  • Dispoziția nr. 624 din 30.10.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru domnul M.A.
  • Dispoziția nr. 625 din 30.10.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru domnul M.I.
  • Dispoziția nr. 626 din 30.10.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru domnul P.G.I.
  • Dispoziția nr. 627 din 30.10.2023 privind respingerea cererii doamnei B.M pentru stabilirea dreptului la venitul minim garantat.
  • Dispoziția nr. 628 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la stimulent educațional sub forma tichetelor sociale pentru domnul G.D.A.
  • Dispoziția nr. 629 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la stimulent educațional sub forma tichetelor sociale pentru doamna R.C.A.
  • Dispoziția nr. 630 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la stimulent educațional sub forma tichetelor sociale pentru domnul C.D.V.
  • Dispoziția nr. 631 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la stimulent educațional sub forma tichetelor sociale pentru doamna G.O.
  • Dispoziția nr. 632 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la stimulent educațional sub forma tichetelor sociale pentru doamna R.L.
  • Dispoziția nr. 633 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara R.C.A.
  • Dispoziția nr. 634 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara C.D.R.
  • Dispoziția nr. 635 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara G.J.
  • Dispoziția nr. 636 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara G.O.
  • Dispoziția nr. 637 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul C.D.V.
  • Dispoziția nr. 638 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul F.A.
  • Dispoziția nr. 639 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul L.M.
  • Dispoziția nr. 640 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul G.D.A.
  • Dispoziția nr. 641 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul D.R.R.
  • Dispoziția nr. 642 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara N.N.B.
  • Dispoziția nr. 643 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara V.I.M.
  • Dispoziția nr. 644 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara M.S.C.
  • Dispoziția nr. 645 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara F.F.M.
  • Dispoziția nr. 646 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul L.S.
  • Dispoziția nr. 647 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul L.P.
  • Dispoziția nr. 648 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara B.I.R.
  • Dispoziția nr. 649 din 30.10.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara R.J.
  • Dispoziția nr. 650 din 30.10.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara C.A.C.
  • Dispoziția nr. 651 din 30.10.2023 privind menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membri din cadrul familiei pentru titular V.F.
  • Dispoziția nr. 652 din 30.10.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara E.V.P.
  • Dispoziția nr. 653 din 30.10.2023 privind modificarea situației școlare 2023-2024, menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru tituala E.I.
  • Dispoziția nr. 654 din 30.10.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara M.A.
  • Dispoziția nr. 655 din 30.10.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara R.J.
  • Dispoziția nr. 656 din 30.10.2023 privind încetarea indemnizației lunare domnului M.I pentru persoana cu handicap L.M.
  • Dispoziția nr. 657 din 30.10.2023 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap N.R.
  • Dispoziția nr. 658 din 31.10.2023 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav M.M.
  • Dispoziția nr. 659 din 31.10.2023 privind constituirea comisiei pentru stabilirea ofertei câștigătoare în baza concursului de soluții pentru încheierea contractului de asociere în vederea construirii unei micro-hidrocentrale pe râul Mureș.
  • Dispoziția nr. 660 din 31.10.2023 privind desființarea funcției publice de Șef Birou Urbanism, ocupată de către doamna B.M.M.
  • Dispoziția nr. 661 din 31.10.2023 privind privind desființarea funcției publice de Șef Birou Dezvoltare, ocupată de către doamna C.V.L.
  • Dispoziția nr. 662 din 31.10.2023 privind încetarea încetarea indemnizației de îngrijitor a doamnei H.C.M.
  • Dispoziția nr. 663 din 07.11.2023 privind acordarea sporului de vechime.
  • Dispoziția nr. 664 din 08.11.2023 în vederea construirii comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru ”Lucrări de reparare acoperiș bloc ANL nr.2” conform contract 454 din 30.10.2023.
  • Dispoziția nr. 665 din 08.11.2023 privind constituirea unei comisii de recepție finală a lucrărilor.
  • Dispoziția nr. 666 din 08.11.2023 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al doamnei J.R.C, asistent personal ( deces persoana cu handicap ).
  • Dispoziția nr.667 din 10.11.2023 cu privire la aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023 – versiunea XXII.
  • Dispoziția nr.668 din 13.11.2023 privind încetarea contractului individual de muncă prin acordul părților.
  • Dispoziția nr.669 din 13.11.2023 privind constituirea unei comisii.
  • Dispoziția nr.670 din 14.11.2023 privind acordarea sporului de vechime.
  • Dispoziția nr.671 din 14.11.2023 privind modificarea bugetului local al orașului Iernut 2023.
  • Dispoziția nr.672 din 15.11.2023 privind reorganizarea comisiei în vederea atribuirii locurilor de parcare acoperite și neacoperite de pe raza orașului Iernut.
  • Dispoziția nr.673 din 17.11.2023 privind Convocarea Consiliului Local Iernut pentru ședință ordinară.
  • Dispoziția nr.674 din 21.11.2023 cu privire la acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale sezonul rece, perioada noiembrie 2023-martie 2024 și supliment energetic gaze naturale, perioada noiembrie 2023-octombrie 2024.
  • Dispoziția nr.675 din 21.11.2023 cu privire la acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri sezonul rece, perioada noiembrie 2023-martie 2024 și supliment energetic lemne, perioada noiembrie 2023-octombrie 2024.
  • Dispoziția nr.676 din 21.11.2023 cu privire la acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie electrică sezonul rece, perioada noiembrie 2023-martie 2024 și supliment energetic energie electrică perioada noiembrie 2024-octombrie 2024.
  • Dispoziția nr.677 din 21.11.2023 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și suplimentului energetic pentru familia titularului C.I.
  • Dispoziția nr.678 din 21.11.2023 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și suplimentului energetic pentru titularul M.M.
  • Dispoziția nr.679 din 21.11.2023 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și suplimentului energetic pentru titularul M.S.
  • Dispoziția nr.680 din 21.11.2023 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și suplimentului energetic pentru titulara L.M.
  • Dispoziția nr.681 din 21.11.2023 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și suplimentului energetic pentru titulara R.S.
  • Dispoziția nr.682 din 21.11.2023 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și suplimentului energetic pentru titularul K.R.
  • Dispoziția nr.683 din 21.11.2023 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și suplimentului energetic pentru titulara H.M.
  • Dispoziția nr.684 din 21.11.2023 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și suplimentului energetic pentru titulara C.L.
  • Dispoziția nr.685 din 21.11.2023 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și suplimentului energetic pentru titularul K.S.
  • Dispoziția nr.686 din 21.11.2023 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și suplimentului energetic pentru titulara F.A.
  • Dispoziția nr.687 din 21.11.2023 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și suplimentului energetic pentru B.V.
  • Dispoziția nr.688 din 21.11.2023 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne și suplimentului energetic pentru familia titularului G.M.
  • Dispoziția nr.689 din 21.11.2023 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne și suplimentului energetic pentru familia titularului B.I.
  • Dispoziția nr.690 din 21.11.2023 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne și suplimentului energetic pentru familia titularei M.M.
  • Dispoziția nr.691 din 21.11.2023 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne și suplimentului energetic pentru familia titularului M.T.
  • Dispoziția nr.692 din 22.11.2023 cu privire la aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023 – versiunea XXIII.
  • Dispoziția nr.693 din 22.11.2023 privind acordarea indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal C.E.E.
  • Dispoziția nr.694 din 22.11.2023 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al doamnei Ș.H.G – asistent personal ( deces persoană cu handicap).
  • Dispoziția nr.695 din 22.11.2023 privind încetarea indemnizației lunare doamnei G.O.C pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal, G.D.
  • Dispoziția nr.696 din 22.11.2023 privind acordarea indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal, B.M.
  • Dispoziția nr.697 din 23.11.2023 privind constituirea unei comisii de recepție finală a lucrărilor.
  • Dispoziția nr.698 din 24.11.2023 privind constituirea unei comisii de recepție la terminara lucrărilor.
  • Dispoziția nr.699 din 27.11.2023 privind acordarea sporului de 15% din salariul de bază pentru persoanele încadrate cu handicap grav sau accentuat.
  • Dispoziția nr.700 din 27.11.2023 privind acordarea indemnizației pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal N.R.
  • Dispoziția nr.701 din 27.11.2023 privind acordarea indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal H.A.S.
  • Dispoziția nr.702 din 28.11.2023 privind constituirea Comandamentului de iarnă al Orașului Iernut pentru dezăperzire, combaterea poleiului și a altor fenomene meteorologice periculoase specific sezonului de iarnă 2023-2024.
  • Dispoziția nr.703 din 28.11.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul L.N.
  • Dispoziția nr.704 din 28.11.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara V.D.D.
  • Dispoziția nr.705 din 28.11.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara Z.R.V.
  • Dispoziția nr.706 din 28.11.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara V.P.D.
  • Dispoziția nr.707 din 28.11.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara F.M.
  • Dispoziția nr.708 din 28.11.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara B.A.G.
  • Dispoziția nr.709 din 28.11.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara D.V.M.
  • Dispoziția nr.710 din 28.11.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul L.F.
  • Dispoziția nr.711 din 28.11.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul B.V.
  • Dispoziția nr.712 din 28.11.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titulara B.M.R.
  • Dispoziția nr.713 din 28.11.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și menținerea numărului de membri din cadrul familiei pentru titulara N.C.G.
  • Dispoziția nr.714 din 28.11.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.N.
  • Dispoziția nr.715 din 28.11.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru domnul R.I.
  • Dispoziția nr.716 din 28.11.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei V.D.D.
  • Dispoziția nr.717 din 28.11.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei B.M.
  • Dispoziția nr.718 din 28.11.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei Z.R.V.
  • Dispoziția nr.719 din 28.11.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru doamna D.M.
  • Dispoziția nr.720 din 28.11.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru doamna V.M.
  • Dispoziția nr.721 din 28.11.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei L.D.
  • Dispoziția nr.722 din 28.11.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei V.P.D.
  • Dispoziția nr.723 din 28.11.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei D.V.M.
  • Dispoziția nr.724 din 28.11.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului P.D.A.
  • Dispoziția nr.725 din 28.11.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei M.E.R.
  • Dispoziția nr.726 din 28.11.2023 privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnului L.F.
  • Dispoziția nr.727 din 28.11.2023 privind repunerea în plată a dreptului la venitul minim garantat pentru pentru familia doamnei U.I.
  • Dispoziția nr.728 din 28.11.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului D.R.R.
  • Dispoziția nr.729 din 28.11.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru domnul L.F.
  • Dispoziția nr.730 din 28.11.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia doamnei B.I.
  • Dispoziția nr.731 din 28.11.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului G.D.A.
  • Dispoziția nr.732 din 28.11.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului E.G.B.
  • Dispoziția nr.733 din 28.11.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.P.
  • Dispoziția nr.734 din 28.11.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.S.
  • Dispoziția nr.735 din 28.11.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.M.
  • Dispoziția nr.736 din 28.11.2023 privind suspendarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului L.C.S.
  • Dispoziția nr.737 din 28.11.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat pentru familia domnului C.I.
  • Dispoziția nr.738 din 28.11.2023 privind stabilirea dreptului la stimulent educațional sub forma tichetelor sociale pentru domnul L.F.
  • Dispoziția nr.739 din 28.11.2023 privind modificarea Dispoziției nr.667/23.11.2023 privind acordarea indemnizației pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap B.I.
  • Dispoziția nr.740 din 28.11.2023 privind acordarea indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal C.I.
  • Dispoziția nr.741 din 04.12.2023 cu privire la constituirea unei comisii.
  • Dispoziția nr.742 din 04.12.2023 cu privire la constituirea unei comisii.
  • Dispoziția nr.743 din 04.12.2023 privind Convocarea Consiliului Local Iernut pentru ședință extraordinară.
  • Dispoziția nr.744 din 05.12.2023 cu privire la constituirea unei comisii.
  • Dispoziția nr.745 din 05.12.2023 cu privire la constituirea unei comisii.
  • Dispoziția nr.746 din 05.12.2023 cu privire la constituirea unei comisii.
  • Dispoziția nr.747 din 05.12.2023 cu privire la constituirea unei comisii.
  • Dispoziția nr.748 din 06.12.2023 privind eliberarea unui atestat în vederea dobandirii calității de administrator de condominii pentru T.S.
  • Dispoziția nr.749 din 06.12.2023 privind eliberare unui atestat în vederea dobandirii calității de administrator de condominii pentru N.M.C
  • Dispoziția nr.750 din 06.12.2023 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru A.D.R SRL.
  • Dispoziția nr.751 din 08.12.2023 privind rectificarea bugetului local al orașului Iernut 2023.
  • Dispoziția nr.752 din 08.12.2023 privind încetarea indemnizației de îngrijitor pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal M.T.
  • Dispoziția nr.753 din 08.12.2023 privind desemnarea reprezentantului compartimentului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară pentru a o reprezenta pe doamna F.M la B.I.N. S.M.
  • Dispoziția nr.754 din 08.12.2023 privind Convocarea Consiliului Local Iernut pentru ședința ordinară.
  • Dispoziția nr.755 din 12.12.2023 privind acordarea indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal F.V.
  • Dispoziția nr.756 din 12.12.2023 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului.
  • Dispoziția nr.757 din 12.12.2023 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor.
  • Dispoziția nr.758 din 14.12.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul pentru suplimentul energetic – energie electrica pentru doamna N.A.
  • Dispoziția nr.759 din 14.12.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul pentru suplimentul energetic – energie electrica pentru domnul B.P.
  • Dispoziția nr.760 din 14.12.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul pentru suplimentul energetic – energie electrica pentru doamna R.M.
  • Dispoziția nr.761 din 14.12.2023 privind constituirea unei comisii de recepție la terminarea lucrărilor.
  • Dispoziția nr.762 din 14.12.2023 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al doamnei B.A. – asistent personal(deces persoană cu handicap).
  • Dispoziția nr.763 din 14.12.2023 privind eliberarea unui acord de funcționare pentru PFA B.V.A.
  • Dispoziția nr.764 din 14.12.2023 privind acordarea sporului de vechime personal contractual -F.G.M.
  • Dispoziția nr.765 din 14.12.2023 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap H.A.S.
  • Dispoziția nr.766 din 15.12.2023 cu privire la acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale sezonul rece, perioada decembrie 2023-martie 2024 și supliment energetic, gaze naturale, perioada decembrie 2023-octombrie 2024.
  • Dispoziția nr.767 din 15.12.2023 cu privire la acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie electrică sezonul rece perioada decembrie 2023-martie 2024 și supliment energie electrica, perioada decembrie 2023-octombrie 2024.
  • Dispoziția nr.768 din 15.12.2023 cu privire la acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri,sezonul rece,perioada decembrie 2023-martie 2024 și supliment energetic lemne și energie electrică decembrie 2023-octombrie 2024 pentru B.A.G.
  • Dispoziția nr.769 din 15.12.2023 cu privire la acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, sezonul rece, perioada decembrie 2023-martie 2024 și supliment energetic lemne și energie electrică perioada decembrie 2023-octombrie 2024 pentru V.S.A.
  • Dispoziția nr.770 din 15.12.2023 cu privire la acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri sezonul rece, perioada decembrie 2023-martie2024 și supliment energetic lemne,perioada decembrie 2023-octombrie 2024 pentru titularul R.R.I.
  • Dispoziția nr.771 din 15.12.2023 cu privire la acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri sezonul rece, perioada decembrie 2023-martie2024 și supliment energetic lemne,perioada decembrie 2023-octombrie 2024 pentru titularul L.A.I.
  • Dispoziția nr.772 din 15.12.2023 cu privire la acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne,cărbuni și combustibili petrolieri sezonul rece, perioada decembrie 2023-martie 2024 și supliment energetic lemne, perioada decembrie 2023-octombrie 2024 pentru titularul S.T.
  • Dispoziția nr.773 din 15.12.2023 cu privire la acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri sezonul rece, perioada decembrie 2023-martie 2024 și supliment energetic lemne, perioada decembrie 2023-octombrie 2024 pentru titulara V.A.M.
  • Dispoziția nr.774 din 15.12.2023 cu privire la respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și suplimentului energetic pentru familia domnului G.A.
  • Dispoziția nr.775 din 15.12.2023 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și suplimentului energetic pentru familia titularului T.D.
  • Dispoziția nr.776 din 15.12.2023 cu privire la aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023 – versiunea XXIV.
  • Dispoziția nr.777 din 15.12.2023 privind aprobarea planului de servicii pentru minora G.S.N.
  • Dispoziția nr.778 din 15.12.2023 privind aprobarea planului de servicii pentru minora G.P.C.
  • Dispoziția nr.779 din 15.12.2023 privind aprobarea planului de servicii pentru minorul G.P.C.
  • Dispoziția nr.780 din 15.12.2023 privind aprobarea planului de servicii pentru minorul G.C.P.
  • Dispoziția nr.781 din 15.12.2023 privind aprobarea planului de servicii pentru minora G.M.D.
  • Dispoziția nr.782 din 15.12.2023 privind aprobarea planului de servicii pentru minorul G.A.D.
  • Dispoziția nr.783 din 15.12.2023 privind aprobarea planului de servicii pentru minora G.A.M.
  • Dispoziția nr.784 din 15.12.2023 privind aprobarea planului de servicii pentru minorul G.A.I.
  • Dispoziția nr.785 din 15.12.2023 privind aprobarea planului de servicii pentru minorul G.R.M.
  • Dispoziția nr.786 din 15.12.2023 privind aprobarea planului de servicii pentru minora N.A.R.
  • Dispoziția nr.787 din 15.12.2023 privind aprobarea planului de servicii pentru minora L.A.
  • Dispoziția nr.788 din 15.12.2023 privind aprobarea planului de servicii pentru minora L.A.
  • Dispoziția nr.789 din 15.12.2023 privind aprobarea planului de servicii pentru minora L.I.
  • Dispoziția nr.790 din 15.12.2023 privind aprobarea planului de servicii pentru minora L.M.D.
  • Dispoziția nr.791 din 15.12.2023 privind aprobarea planului de servicii pentru minorul L.A.
  • Dispoziția nr.792 din 15.12.2023 privind aprobarea planului de servicii pentru minora L.P.
  • Dispoziția nr.793 din 15.12.2023 cu privire la constituirea unei comisii.
  • Dispoziția nr.794 din 18.12.2023 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat si alocația pentru susținerea familiei pentru beneficiarii prestațiilor sociale din anexă.
  • Dispoziția nr.795 din 19.12.2023 privind acordarea indemnizației lunare pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal, M.S.
  • Dispoziția nr.796 din 19.12.2023 privind rectificarea bugetului local al orașului Iernut 2023.
  • Dispoziția nr.797 din 20.12.2023 cu privire la aprobarea Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2024.
  • Dispoziția nr.798 din 20.12.2023 privind constituirea unei comisii de recepție la terminarea lucrărilor.
  • Dispoziția nr.799 din 20.12.2023 privind anularea unui acord de funcționare.
  • Dispoziția nr.800 din 28.12.2023 privind anularea unui acord de funcționare.
  • Dispoziția nr.801 din 28.12.2023 privind acordarea indemnizației pentru îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav cu asistent personal L.M.
  • Dispoziția nr.802 din 28.12.2023 privind anularea unui acord de funcționare.
  • Dispoziția nr.803 din 29.12.2023 privind numirea în funcția publică de conducere Șef Serviciu Urbanism a doamnei B.M.M.
  • Dispoziția nr.804 din 29.12.2023 privind numirea în funcția publică de conducere de Șef Serviciu Dezvoltare a doamnei C.V.L.
  • Dispoziția nr.805 din 29.12.2023 privind suspendarea acordului de funcționare pentru PFA M.L.T.