Reţeaua sistemului educaţional din orașul Iernut acoperă inclusiv nivelul de învățământ liceal și cuprinde în componenţa sa:

 • 6 grădinițe: 1 grădiniță în orașul Iernut și 5 grădinițe în satele aparținătoare: Cipău, Deag, Lechinţa, Sălcud, Sfântu Gheorghe. Dintre aceste grădinițe, cea din Iernut funcționează cu program prelungit;
 • 5 școli din învăţământul primar şi gimnazial: Școala Generală cu clasele I-VIII Iernut, Școala Generală cu clasele I-VIII Cipău, Școala Generală cu clasele I-VIII Lechința, Școala Generală cu clasele I-VI Sălcud, Școala Generală cu clasele I-IV Sfântu Gheorghe;
 • 1 liceu: Liceul Tehnologic Iernut, care are două forme de nivel de învățământ: liceal și școală profesională.

Școala Gimnazială Iernut

Adaptându-se în mod firesc cerinţelor societăţii de mâine şi promovând o dezvoltare susţinută şi conformă realităţilor europene, educaţia oferită în Școala Gimnazială Iernut urmăreşte în primul rând formarea la toţi elevii a competenţelor-cheie necesare pentru societatea cunoaşterii.

De asemenea, se acordă o atenţie deosebită dezvoltării şi asumării de către elevi a unui sistem axiologic puternic, menit să îi sprijine şi să îi orienteze pe parcursul întregii vieţi, fundamentat pe cultură generală şi de specialitate şi pe asumare civică reală.

Misiunea școlii se referă la promovarea sistematicǎ a unor metode şi tehnici moderne de studiu interactive centrate pe elev, precum şi practicarea de modele şi stiluri eficiente de „a învǎţa cum sǎ înveţi”, de „a învǎţa pentru a şti sǎ faci” şi „a învǎţa permanent”.

Viziunea școlii presupune educarea viitorilor intelectuali, creatori de cunoaştere pentru societatea de mâine. „Succesul sau eşecul unei activitǎţi depinde în ultimǎ instanţǎ de atitudinea întregului corp profesoral.” (Pedagog Thomas)

În perioada următoare se are în vedere posibilitatea organizării procesului de învăţământ primar
Clasa pregătitoare în cadrul şcolii. Facilitățile existente de care pot beneficia toți elevii sunt următoarele:

 • spaţiile şcolare sunt dotate cu mobilier pentru clasa pregătitoare achiziționat în anul 2012;
 • existența materialelor didactice specifice clasei pregătitoare;
 • existența grupurilor sanitare interioare corespunzatoare;
 • existența curtii pentru activitățile în aer liber;
 • clădirea în care se va desfășura activitatea clasei pregătitoare este racordată la:
 • reţeaua publică de apă – canal
 • reţeaua publică de distribuire a energiei electrice
 • reţeaua publică de distribuire a gazelor naturale.

Liceul Tehnologic Iernut

În anul 2002, Grupul Şcolar Mecano – Energetic Iernut fuzionează cu Grupul Şcolar Agricol Iernut devenind Grupul Şcolar Iernut. Din data de 1 septembrie 2012 şcoala se numeşte Liceul Tehnologic Iernut și funcționează în clădirea dată în folosință în anul 1976.

Şcoala a fost reabilitată prin programul PHARE în anii 2004-2005, realizându-se înlocuirea sistemului de acoperiş din terasă în şarpantă, înlocuirea sistemului de distribuţie a energiei termice, faianţarea grupurilor sanitare, înlocuirea obiectelor sanitare din aceste grupuri, înlocuirea în întregime a instalaţiei electrice, înlocuirea a 20 % din tâmplăria din lemn cu tâmplărie din PVC şi geam termopan. De asemenea atelierele au fost reabilitate şi dotate cu echipamente şi utilaje moderne. Însă în ultimii 3 ani nu s-a realizat nicio investiție în infrastructură.

Şcoala este dotată cu toate utilităţile de bază (curent electric, apă curentă, grupuri sanitare, sistem de încălzire cu centrală termică proprie).

Şcoala dispune de asemenea de internat şi cantină unde pot fi cazaţi şi pot servi masa, în condiţii civilizate, atât elevii şi profesorii şcolii, cât şi elevi de la alte şcoli. În prezent o parte din camerele de la internat sunt folosite ca săli de clasă pentru învăţământul primar şi preşcolar din cadrul Şcolii Generale cu clasele I – VIII Iernut şi Grădiniţa cu Pogram Normal Iernut.

În anul 2013-2014, populația școlară din cadrul liceului Iernut a fost de 405 elevi, dintre care 388 elevi urmau cursuri de liceu și 17 urmau cursurile școlii profesionale.