Scurtă descriere a proiectului cu titlul:

“Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Iernut – blocul de locuințe nr. 16 str. Mihai Eminescu, blocul de locuințe nr. 17 str. Mihai Eminescu, blocul de locuințe nr. 18 str. Mihai Eminescu, blocul de locuințe nr. 10 str. Gheroghe Doja

Denumirea beneficiarului: UAT Orașul Iernut

Număr de referință: contract de finanțare nr. 4304/29.05.2019, cod SMIS 117597

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenarabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale

Localizare proiect: Regiunea 7 Centru, Județul Mureș, Orașul Iernut
– Strada Gheroghe Doja – nr. 10, Orașul Iernut, județul Mureș, cod poștal 545100, România;
– Strada Mihai Eminescu – nr. 16, Orașul Iernut, județul Mureș, cod poștal 545100, România;
– Strada Mihai Eminescu – nr. 17, Orașul Iernut, județul Mureș, cod poștal 545100, România;
– Strada Mihai Eminescu – nr. 18, Orașul Iernut, județul Mureș, cod poștal 545100, România.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Data de începere a proiectului: 01.01.2014; Data finalizării proiectului: 31.03.2020; Perioada de implementare: 75 luni

Valoarea totală a proiectului: 3.276.384,94 LEI din care valoarea eligibilă a proiectului este de 3.181.130,97 lei, iar finanțarea nerambursabilă 95.253,97 lei, unde 1.622,376.76 lei reprezintă valoarea acordată prin FEDR și 286.301,82 lei reprezintă valoarea acordată din bugetul național

Obiectivul general al proiectului: creșterea eficienței energetice în orașul Iernut, prin reabilitarea a 4 blocuri de locuințe care înregistrează consumuri de energie mari.

Obiectivele specifice ale proiectului:

– Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an) a 4 blocuri de locuințe din orașul Iernut, județul Mureș, de la 2.181.206,98 kWh/an, la 1.023.125,15 kWh/an;
– Diminuarea cantității emisiilor de CO2 a 4 blocuri de locuințe din orașul Iernut, județul Mureș, de la 369,93 tone CO2/an la 166,7 tone CO2/an, având efecte pozitive asupra schimbărilor climatice;
– Îmbunătățirea condițiilor de locuit a 98 de gospodării, situate în cadrul a 4 blocuri de locuințe din orașul Iernut, județul Mureș, obținând astfel o clasificare mai bună a consumului de energie.

Rezultatele proiectului:

  1. Obtinerea unui consum anual de energie primară a 4 blocuri de locuințe din orașul Iernut, județul Mureș, de  1.023.125,15 kWh/an;
  2. Inregistrarea unei cantitatii a emisiilor de CO2, a 4 blocuri de locuințe din orașul Iernut, județul Mureș, de 124,91 kg/mp/an;
  3. Un numar de 98 gospodarii situate in cadrul a 4 blocuri de locuințe din orașul Iernut, județul Mureș, avand condiții de locuit imbunatatite si o clasificare mai bună a consumului de energie;

 


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro