În data de 17 iunie 2013, ora 12, în sala de lectură a bibliotecii orăşeneşti din Iernut, a avut loc festivitatea decernării premiilor primei ediţii a concursului judeţean de creaţie plastică „Sărbătorile pascale: tradiţii, obiceiuri, bucurii…”. Întâlnirea festivă a unui însemnat număr de elevi şi cadre didactice din localitate era ultima dintr-o suită de alte activităţi desfăşurate în cadrul proiectului cu acelaşi titlu organizat de Şcoala Gimnazială Iernut în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi Biblioteca Orăşenească Iernut, proiect înscris în calendarul activităţilor educative judeţene din anul şcolar 2012-2013.

Având ca principal obiectiv păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor pascale, proiectul a reunit într-un concurs judeţean de creaţie plastică peste 600 de elevi din învăţământul primar şi gimnazial îndrumaţi de 120 de cadre didactice din judeţul Mureş şi din alte 19 judeţe ale ţării.

Fiind implementat pe o perioadă de aproximativ o jumătate de an, proiectul a presupus parcurgerea mai multor etape desfăşurate la nivel local şi judeţean. Într-o primă etapă, prin organizarea unor concursuri de creaţie artistico-plastică la nivelul claselor sau al şcolilor, au fost selecţionate lucrările care, mai apoi, au fost înscrise în concursul judeţean desfăşurat la Iernut. Odată ajunse aici, cele peste 650 de lucrări realizate cu iubire şi dăruire de copii din întreaga ţară şi-au găsit locul binemeritat într-una din cele patru secţiuni ale impresionantei expoziţii amenajate în săptămâna mare, în sala de lectură a bibliotecii din localitate.

Expoziţia a fost deschisă pentru publicul iernuţean în lunile mai – iunie, perioadă în care a fost vizitată de localnici: elevi, cadre didactice, părinţi şi iubitori de artă, în cadrul unui program foarte riguros gândit de către organizatori. Această acţiune a avut drept scop desemnarea prin vot a premiilor publicului pentru fiecare secţiune a concursului.

Totodată, evaluarea lucrărilor şi hotărârea câştigătorilor a fost realizată de către un juriu competent, format din profesorii de arte plastice Ion Grigorescu şi Georgeta Scridon, Dana Gurghian – cu preocupări lăudabile în domeniu şi Dragoş Sâvu – recomandat de profesorii săi ca fiind cel mai talentat elev din Iernut la arte plastice. În aprecierea lucrărilor s-a ţinut cont, în primul rând, de imaginaţia şi originalitatea copiilor în redarea frumuseţii obiceiurilor şi tradiţiilor pascale româneşti. Pentru calitatea incontestabilă a lucrărilor participante stă mărturie mulţimea premiilor acordate la fiecare secţiune a concursului, pe niveluri de vârstă.

Prin grija organizatorilor, imediat ce s-au aflat câştigătorii, premiile şi diplomele de participare au plecat către toate colţurile judeţului şi ale ţării, către cei care, cu multă măiestrie, au valorizat istoria, credinţa şi obiceiurile locurilor din care provin. Ceea ce i-a bucurat foarte mult pe iernuţeni a fost faptul că aproape jumătate dintre premii au rămas acasă, fiind acordate elevilor talentaţi ai şcolii din localitate.

În cuvântul de închidere a festivităţii, directorul Şcolii Gimnaziale Iernut, profesorul Horaţiu Moldovan a transmis celor prezenţi aprecierile reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş în proiect, prof. Simona Turcu – inspector de specialitate pentru arte şi prof. dr. Dumitru Orosan – inspector pentru învăţământul primar. Totodată, domnia sa a felicitat elevii premiaţi, cadrele didactice implicate în proiect şi, în special, a mulţumit celor două coordonatoare, d-nelor Cornelia Prihoi şi Claudia Turcu, pentru reuşita acestui proiect care, prin faptul că a implicat un număr atât de mare de judeţe, s-a dovedit a fi unul de amploare naţională.