1. Cod etic/deontologic/de conduită
  2. Lista cuprinzând cadourile primite
  3. Mecanismul de raportare a încălcărilor legii
  4. Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională
  5. Planul de integritate al instituției
  6. Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA și în planul de integritate
  7. Situația incidentelor de integritate
  8. Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante