1. Codul etic si de integritate UAT Iernut
  2. Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 și destinația acestora
  3. Mecanismul de raportare a încălcărilor legii
  4. Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională
  5. Planul de integritate al instituției
  6. Un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor atât în prevăzute în SNA, cât și în planul de integritate ce revin în sarcină fiecărei instituții
  7. Situația incidentelor de integritate, precum și o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului
  8. Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante