ÎNSCRIEREA

Frecventarea Bibliotecii se face în baza încheierii Fişei contract de împrumut care constituie actul juridic prin care utilizatorul îşi asumă răspunderea morală, materială şi penală, după caz, privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate ori consultate precum şi a celorlalte bunuri materiale din sălile bibliotecii. Fişa contract de împrumut are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu.

Înscrierea are loc pe baza actului de identitate a persoanei cu domiciliul în orașul Iernut sau a actului de identitate cu viza la zi pentru flotanţi. Copii (până la 14 ani) se pot înscrie pe baza actului de identitate al unuia dintre părinţi sau al tutorelui. Cetăţenii din alte județe şi cetăţenii străini se pot înscrie pe baza actului de identitate sau a paşaportului pentru acces în sălile de lectură.

Împrumutul la domiciliu şi consultarea la sala de lectură sunt permise numai utilizatorilor înscrişi, conform prezentului regulament. Împrumutul se face personal şi cu asumarea responsabilităţii ce îi incumbă. Din bunurile culturale comune pot fi împrumutate o dată maximum 4 unităţi biblioteconomice, în funcţie de gradul lor de solicitare, termenul de împrumut fiind: - 14 zile pentru cărți; termenul se poate prelungi încă de trei ori câte 14 zile, la cerere;
- maxim 3 zile pentru documente din fondul de referință sau documente cu frecvenţă mare de circulaţie într-o anumită perioadă a anului. În acest caz, rămâne la latitudinea fiecărui bibliotecar de a stabili exact durata pentru care se aprobă împrumutul.

Accesul gratuit la Calculatoare cu Internet pentru Public se face în baza Fișei contract de împrumut ce se încheie la data înscrierii la bibliotecă. Copiii până la 14 ani pot fi înscrişi ca utilizatori numai în prezenţa unuia dintre părinţi sau tutori legali.