Cerere de reconstituire/constituire a dreptului de proprietate – Legea fondului funciar nr. 18 din 1991, modificata prin Legea nr. 231 din 2018

Legea fondului funciar nr. 18 din 1991, modificata prin Legea nr. 231 din 2018