Politia Locala Iernut

Legislaţie :

Constituţia României
LEGE nr. 155/2010 - Republicata , Legea Poliţiei Locale
HOTĂRÂRE   Nr. 1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
LEGE   Nr. 61 din 27 septembrie 1991    *** Republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
LEGE   Nr. 12 din  6 august 1990    *** Republicată privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite
LEGE   Nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
HOTĂRÂRE   Nr. 348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice
ORDONANŢĂ   Nr. 99 din 29 august 2000    *** Republicată privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
ORDONANŢĂ   Nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
LEGE   Nr. 333 din  8 iulie 2003    *** Republicată privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
LEGE   Nr. 17 din  2 aprilie 1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
LEGE   Nr. 60 din 23 septembrie 1991    *** Republicată privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
LEGE   Nr. 188 din  8 decembrie 1999    *** Republicată privind Statutul funcţionarilor publici
LEGE   Nr. 7 din 18 februarie 2004    *** Republicată privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
LEGE   Nr. 477 din  8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
LEGE   Nr. 4 din  9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
LEGE   Nr. 53 din 24 ianuarie 2003    *** Republicată Codul muncii
H.C.L. nr. 9/31.01.2011 privind aprobarea infiintarii Serviciului Politia Locala Iernut, fara personalitate juridica, in cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Iernut
H.C.L. nr. 29/25.03.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale Iernut
H.C.L. nr. 154/22.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de gospodarire a orasului Iernut si a satelor apartinatoare