Nr. crt. Tip document Titlu Data  
1 Invitatie Invitatie privind desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local Iernut din 31.07.2017, ora14:00 31.07.2017 Descarca
2. Raport de specialitate Raport de specialitate cu privire la aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea formularului unic al modelului card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap 19.07.2017 Descarca
3. Expunere de motive Expunere de motive la proiectul de hotarare privind acordarea titlului de ,,Cetatean de onoare al Orasului Iernut" 22.06.2017 Descarca
4. Expunere de motive Expunere de motive la proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Iernut 28.07.2017 Descarca
5. Referat Referat organizare manifestari prilejuite de ,,Zilele orasului Iernut" in perioada 18.08-20.08.2017 12.07.2017 Descarca
6. Referat Referat privind actualizarea planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati 24.07.2017 Descarca
7. Referat Referat 24.07.2017 Descarca
8. Referat Referat privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza SF, si a indicatorilor tehnico-economici  25.07.2017 Descarca
9. Referat Referat 26.07.2017 Descarca
10. Referat Referat 27.07.2017 Descarca
11. Referat Referat privind trecerea din domeniul public al orasului Iernut in domeniul public al Consiliului Judetean Muresa terenului: drum de legatura Iernut-Sf. Gheorghe 27.07.2017 Descarca
12. Referat Referat privind rectificarea bugetului local 27.07.2017 Descarca
13. Referat Referat la Comisia Economica 27.07.2017 Descarca
14. Referat Referatul Compartimentului de specialitate 27.07.2017 Descarca

Inapoi