Nr. crt. Tip document Titlu Data  
1. Hotararea nr. 102 Aprobarea validarii Dispozitiei primarului nr. 361/06.06.2017, cu privire la rectificarea bugetului local al orasului Iernut 26.06.2017 Descarca
2. Hotararea nr. 103 Modificarea HCL nr. 39 din 20.03.2017 privind utilizarea excedentului bugetului local in cursul anului 2017 26.06.2017 Descarca
3. Hotararea nr. 104 Rectificarea bugetului local 26.06.2017 Descarca
4. Hotararea nr. 105 Insusirea si aprobarea inventarierii bunurilor care apartin domeniului public si privat al orasului Iernut 26.06.2017 Descarca
5. Hotararea nr. 106 Acordarea unui sprijin financiar Asociatiei Culturale ,,Pe Mures si pe Tarnava" pentru organizarea Festivalului de Cantec Popular Patriotic - ,,La Oarba si la Mures" 26.06.2017 Descarca
6. Hotararea nr. 107-108 Aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor la bugetul local 26.06.2017 Descarca
7. Hotararea nr. 109 Angajarea d-nei Lacatus Ana ca asistent personal pentru bolnavul cu handicap Lacatus Tiberius Octavian 26.06.2017 Descarca
8. Hotararea nr. 110 Aprobarea listei solicitantilor in ceea ce priveste repartizarea, inchirierea si exploatarea locuintelor sociale din Orasul Iernut 26.06.2017 Descarca
9. Hotararea nr. 111 Aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi Iernut 26.06.2017 Descarca
10. Hotararea nr. 112 Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Iernut in calitate de observator in Comisia de concurs organizat pentru ocuparea  functiei de director/director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar 26.06.2017 Descarca
11. Hotararea nr. 113 Solicitarea finantarii din partea OCPI Mures in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica, avand ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul Orasului Iernut 26.06.2017 Descarca
12. Hotararea nr. 114 Aprobarea propunerii de amplasamente in vederea construirii locuintelor sociale pentru persoanele defavorizate 26.06.2017 Descarca
13. Hotararea nr. 115 Dezmembrarea in doua parcele a imobilului inscris in CF. nr. 54006 Iernut 26.06.2017 Descarca

Inapoi