Nr. crt. Tip document Titlu Data  
1 Proces-verbal Proces-verbal incheiat azi 29.05.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Iernut,judetul Mures 29.05.2017 Descarca
2. Hotararea nr. 86 Aprobarea refinantarii soldului datorat in cadrul Contractului de credit nr. 9/3121/14.07.2006 29.05.2017 Descarca
3. Hotararea nr. 87 Aprobarea contractarii de catre Orasul Iernut a unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 3.000.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii obiectivului de interes public local ,,Modernizare drum comunal DC 86 Iernut-Salcud, judetul Mures" 29.05.2017 Descarca
4. Hotararea nr. 88-90 Aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor la bugetul local 29.05.2017 Descarca
5. Hotararea nr. 91 Acordarea unui sprijin financiar Parohiei 29.05.2017 Descarca
6. Hotararea nr. 92 Aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. 29.05.2017 Descarca
7. Hotararea nr. 93 Aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. 29.05.2017 Descarca
8. Hotararea nr. 94 Aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. 29.05.2017 Descarca
9. Hotararea nr. 95 Constituirea Comisiei de Siguranta Circulatiei din cadrul Orasului Iernut, precum si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acesteia 29.05.2017 Descarca
10. Hotararea nr. 96 Aprobarea Regulamentului pentru repartizarea, inchirierea si exploatarea locuintelor sociale din orasul Iernut 29.05.2017 Descarca
11. Hotararea nr. 97 Aprobarea parteneriatului intre Orasul Iernut si ROMACT 29.05.2017 Descarca
12. Hotararea nr. 99 Infiintarea serviciului de utilitate publica privind transportul de persoane in regim de taxi 29.05.2017 Descarca
13. Hotararea nr. 100 Dezmembrarea in 2 parcele,a imobilului, inscris in CF 50344 cu nr. cad. 1161 29.05.2017 Descarca
14. Hotararea nr. 101 Aprobarea deplasarii Ansamblului Iernuteana la Festivalul de Folclor Algeria-Spania 29.05.2017 Descarca

Inapoi