Nr. crt. Tip document Titlu Data  
1. Proces-verbal Proces-verbal incheiat azi 24.04.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Iernut, judetul Mures 24.04.2017 Descarca
2. Hotararea nr. 62 Aprobarea executiei bugetului local al anului 2017 pe Trimestrul I 24.04.2017 Descarca
3. Hotararea nr. 63 Modificarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubritate in orasul Iernut aprobat prin HCL nr. 13/2017 24.04.2017 Descarca
4. Hotararea nr. 64-66 Aprobarea scutirii de la plata impozitului 24.04.2017 Descarca
5. Hotararea nr. 67 Aprobarea reducerii de la plata taxei speciale de salubritate pentru persoanele prevazute la art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 24.04.2017 Descarca
6. Hotararea nr. 68 Angajarea d-nei Rostas Asteliana ca asistent personal pentru bolnavul cu handicap Rostas Daniel 24.04.2017 Descarca
7. Hotararea nr. 69-73 Acordarea de ajutor financiar Parohiei 24.04.2017 Descarca
8. Hotararea nr. 74-77 Acordarea de ajutor financiar de urgenta 24.04.2017 Descarca
9. Hotararea nr. 78 Aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Orasului Iernut pentru anul 2017 24.04.2017 Descarca
10. Hotararea nr. 79 Modificarea Statului de functii al Orasului Iernut 24.04.2017 Descarca
11. Hotararea nr. 80 Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de pasune in sat Deag aflata in proprietatea privata a orasului Iernut 24.04.2017 Descarca
12. Hotararea nr. 81 Emiterea acordului pentru investitia ,,Proiectare si executie pentru realizarea Autostrazii Brasov-Tg. Mures-Cluj-Oradea, sectiunea 2A Ogra-Campia Turzii, lotul 2 Iernut-Chetani km 3+600-km 21+500" 24.04.2017 Descarca
13. Hotararea nr. 82 Inscrierea provizorie in Cartea Funciara a Orasului Iernut a unor bunuri imobile apartinand Orasului Iernut 24.04.2017 Descarca
14. Hotararea nr. 83 Aprobarea perioadei de organizare a manifestarilor prilejuite de ,,Zilele orasului Iernut" pentru anul 2017 24.04.2017 Descarca
15. Hotararea nr. 84-85 Aprobarea schimbului de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii 24.04.2017 Descarca

Inapoi