Nr. crt. Tip document Titlu Data  
1. Proces-verbal Proces-verbal incheiat azi 06.02.2017 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Iernut, judetul Mures 06.02.2017 Descarca
2. Hotararea nr. 13 Aprobarea taxei speciale de salubritate pe raza administrativa a Orasului Iernut pentru persoane fizice si juridice pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere, pentru anul 2017 06.02.2017 Descarca
3. Hotararea nr. 14 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Proiectul ,,Alimentare cu apa in sistem centralizat a satelor Salcud si Sf. Gheorghe, canalizarea apelor uzate menajere si construirea de statii de epurare in satele Salcud, Sf. Gheorghe si Cipau" 06.02.2017 Descarca
4. Hotararea nr. 15 Aprobarea chiriei recalcutate pentru locuintele realizate prin programul de construire de locuinte pentru tineret destinate inchirierii (ANL) 06.02.2017 Descarca
5. Proces-verbal Proces-verbal incheiat azi 27.02.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Iernut, judetul Mures 27.02.2017 Descarca
6. Hotararea nr. 16 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici privind Proiectul ,,Modernizare drum comunal DC 86 Iernut - Salcud, judetul Mures" 27.02.2017 Descarca
7. Hotararea nr. 17 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul ,,Extindere retea de canalizare ape uzate menajere in sat Salcud si construire retea de canalizare ape uzate menajere in satele Cipau si Lechinta" 27.02.2017 Descarca
8. Hotararea nr. 18 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investitii ,,Proiect integrat Cipau obiect 1 - modernizare strazi in satul Cipau" 27.02.2017 Descarca
9. Hotararea nr. 19 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investitii ,,Proiect integrat Cipau obiect 2 - Construire Camin Cultural Cipau, imprejmuire si amenajare loc de joaca pentru copii" 27.02.2017 Descarca
10. Hotararea nr. 20 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investitii ,,Regenerare urbana Mihai Eminescu, in orasul Iernut, jud. Mures" 27.02.2017 Descarca
11. Hotararea nr. 21 Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investitii ,,Schimbare de destinatie din gradinita in scoala, reabilitarea constructiei si reamenajari interioare" 27.02.2017 Descarca
12. Hotararea nr. 22 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul ,,Alimentare cu apa in sistem centralizat a satelor Salcud si Sf. Gheorghe , canalizarea apelor uzate menajere si construirea de statii de epurare in satele Salcud, Sf. Gheorghe si Cipau" 27.02.2017 Descarca
13. Hotararea nr. 23 Aprobarea Planului de actiuni al Orasului Iernut pentru perioada 2017-2020 27.02.2017 Descarca
14. Hotararea nr. 24 Aprobarea aderarii Orasului Iernut la Conventia Primariilor 27.02.2017 Descarca
15. Hotararea nr. 25 Aprobarea participarii Orasului Iernut la Programul competitiv de finantare: ,, Investitii la nivelul comunitatilor locale pentru reducerea poluarii cu nuntrienti" prin construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd 27.02.2017 Descarca
16. Hotararea nr. 26 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator - ,,SCOALA GIMNAZIALA IERNUT,Jufetul Mures" 27.02.2017 Descarca
17. Hotararea nr. 27 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator - Liceul Tehnologic Iernut ,judet Mures" 27.02.2017 Descarca
18. Hotararea nr. 28 Aprobarea Programului multianual de investitii 2017-2025 in scopul reducerii consumului de energie si a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuinte din orasul Iernut, inclusiv lista blocurilor de locuinte 27.02.2017 Descarca
19 Hotararea nr. 29 Aprobarea reducerii de la plata taxei speciale de salubritate pentru persoanele prevazute la art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 27.02.2017 Descarca
20 Hotararea nr. 30 Aprobarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap 27.02.2017 Descarca
21. Hotararea nr. 31-32 Aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor la bugetul local 27.02.2017 Descarca
22. Hotararea nr. 33 Organizarea structurii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza orasului Iernut pentru anul scolar 2017-2018 27.02.2017 Descarca
23. Hotararea nr. 34 Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Iernut in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Iernut, judetul Mures 27.02.2017 Descarca
24. Hotararea nr. 35 Aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii a Orasului Iernut 27.02.2017 Descarca

Inapoi