Nr. crt. Tip document Titlu Data  
1. Proces-verbal Proces-verbal incheiat azi 09.01.2017 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Iernut, judetul Mures 09.01.2017 Descarca
2. Hotararea nr. 1 Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, pe anul 2016 09.01.2017 Descarca
3. Hotararea nr. 2 Aprobarea tarifului pentru depozitarea deseurilor menajere generale la nivelul Orasului Iernut 09.01.2017 Descarca
4. Proces-verbal Proces-verbal incheiat azi 30.01.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Iernut, judetul Mures 30.01.2017 Descarca
5. Hotararea nr. 3 Validarea Dispozitiei Primarului Orasului Iernut nr. 915/27.12.2016 cu privire la rectificarea bugetului local al orasului Iernut 30.01.2017 Descarca
6. Hotararea nr. 4 Aprobarea schimbarii destinatiei imobilului inscris in CF nr. 53392 Iernut cu destinatie de gradinita in imobil cu destinatia ,,Institutie de invatamant preuniversitar - Scoala clasele 0-IV" 30.01.2017 Descarca
7. Hotararea nr. 5 Modificarea si completarea Regulamentului privind inregistrarea si radierea vehiculelor supuse inregistrarii aprobat prin HCL nr. 92/2011 30.01.2017 Descarca
8. Hotararea nr. 6 Aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala Iernut 30.01.2017 Descarca
9. Hotararea nr. 7 Actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al Orasului Iernut 30.01.2017 Descarca
10. Hotararea nr. 8 Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Iernut 30.01.2017 Descarca
11. Hotararea nr. 9 Modificarea Anexei nr. 1 la HCL Iernut nr. 84/28.11.2016 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2017 30.01.2017 Descarca
12. Hotararea nr. 10 Aprobarea Regulamentului de comercializare a produselor si serviciilor de piata de pe raza orasului Iernut 30.01.2017 Descarca
13. Hotararea nr. 11 Aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor la bugetul local 30.01.2017 Descarca
14. Hotararea nr. 12 Aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor la bugetul local 30.01.2017 Descarca

Inapoi