Nr. crt. Tip document Titlu Data  
1. Proces-verbal Proces-verbal incheiat azi 25.01.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Iernut, judetul Mures 25.01.2016 Descarca
2. Hotararea nr. 1 Mandatul acordat reprezentantului autoritatii de a vota in Adunarea Generala a ADI ,,AQUA INVEST MURES" modificarea preturilor si tarifelor aferente Serviciului de apa si canalizare 25.01.2016 Descarca
3. Hotararea nr. 2 Aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri pentru institutia non profit C.A.R. 25.01.2016 Descarca
4. Hotararea nr. 3 Participarea unitatii administrativ teritoriale in calitate de membru al Asociatiei GAL Podisul Tarnavelor la elaborarea si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL)  a teritoriului acoperit de GAL Podisul Tarnavelor pentru perioada 2014-2020 , in vederea sustinerii proiectelor de dezvoltare rurala ce vizeaza teritoriul administrativ al orasului 25.01.2016 Descarca
5. Hotararea nr. 4 Incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Botezan Puiu Marius 25.01.2016 Descarca
6. Hotararea nr. 5 Adoptarea propunerii de acordare a calificativului evaluarii performantelor profesionale individuale ale secretarului orasului Iernut pentru perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 25.01.2016 Descarca
7. Hotararea nr. 6 Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici privind Proiectul ,,Modernizare drum comunal DC 86 Iernut - Salcud, judetul Mures" 25.01.2016 Descarca
8. Hotararea nr. 7 Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul: ,,Extindere retea de canalizare ape uzate menajere in sat Salcud si construire retea de canalizare ape uzate menajere in satele Cipau si Lechinta 25.01.2016 Descarca
9. Hotararea nr. 8 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Proiectul ,,Alimentare cu apa in sistem centralizat a satelor Salcud si Sf. Gheorghe, canalizarea apelor uzate menajere si construirea de statii de epurare in satele Salcud, Sf. Gheorghe si Cipau 25.01.2016 Descarca
10. Hotararea nr. 9 Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: ,,Extindere retea de canalizare in orasul Iernut, strazile Gh. Doja, P. Sandor, B-dul 1 Decembrie 1918 si cartier M. Eminescu 25.01.2016 Descarca
11. Hotararea nr. 10 Alegerea Presedintelui de Sedinta al Consiliului Local Iernut pentru urmatoarele 3 luni 25.01.2016 Descarca

Inapoi