Nr. crt. Tip document Titlu Data  
1. Proces-verbal Proces-verbal incheiat azi 19.12.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Iernut, judetul Mures 19.12.2016 Descarca
2. Hotararea nr. 91 Aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 13.12.2016 19.12.2016 Descarca
3. Hotararea nr. 92 Plata catre Asociatia G.A.L. Podisul Tarnavelor a cotizatiei pentru perioada 2014-2017 19.12.2016 Descarca
4. Hotararea nr. 93 Rectificarea bugetului local 19.12.2016 Descarca
5. Hotararea nr. 94 Aprobarea cotizatiei orasului Iernut, aferenta anului 2016 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECOLECT MURES" 19.12.2016 Descarca
6. Hotararea nr. 95 Acordarea unui ajutor financiar de urgenta 19.12.2016 Descarca
7. Hotararea nr. 96 Angajarea d-nei Ogrean Maria Adriana ca asistent personal pentru bolnavul cu handicap Ogrean Paul 19.12.2016 Descarca
8. Hotararea nr. 97-99 Aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor la bugetul local 19.12.2016 Descarca
9. Hotararea nr. 100 Aprobarea Planului de actiuni pe anul 2016 la nivelul orasului Iernut 19.12.2016 Descarca
10. Hotararea nr. 101 Aprobarea Planului Local de Actiune la nivelul orasului Iernut pentru anul 2017 in vederea aplicarii Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome 19.12.2016 Descarca
11. Hotararea nr. 102 Modificarea Organigramei si a Statului de functii a Orasului Iernut 19.12.2016 Descarca
12. Hotararea nr. 103 Aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului orasului Iernut pentru anul 2017 19.12.2016 Descarca
13. Hotararea nr. 104 Modificarea H.C.L. nr 85/28.11.2016 privind aprobarea amenajarii unui patinoar in Parcul Central al orasului Iernut in perioada decembrie 2016-februarie 2017 19.12.2016 Descarca
14. Hotararea nr. 105 Stabilirea domeniilor serviciilor publice si locul in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii 19.12.2016 Descarca
15. Hotararea nr. 106 Alegerea Presedintelui de Sedinta al Consiliului Local Iernut pentru urmatoarele 3 luni 19.12.2016 Descarca

Inapoi