Nr. Crt. Tip document Titlu Data  
1. Proces-verbal Proces-verbal incheiat azi 28.11.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Iernut, judetul Mures 28.11.2016 Descarca
2. Hotararea nr. 84 Aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2017 28.11.2016 Descarca
3. Hotararea nr. 85 Aprobarea amenajarii unui patinoar in Parcul Central al orasului Iernut in perioada decembrie 2016-februarie 2017 28.11.2016 Descarca
4. Hotararea nr. 86 Acordarea unei sume de bani pentru organizarea ,,Targului de Iarna" 28.11.2016 Descarca
5. Hotararea nr. 87 Rectificarea bugetului local 28.11.2016 Descarca
6. Hotararea nr. 88 Completarea ,,Regulamentului de eliberare a acordului de functionare pentru persoane fizice, intreprinderile individuale familiale, societati comerciale", aprobat prin HCL nr. 121/2009 28.11.2016 Descarca
7. Hotararea nr. 89 Aprobarea Planului de actiune pentru Energia Durabila a orasului Iernut 28.11.2016 Descarca
8. Hotararea nr. 90 Constituirea Comisiei Sociale de analiza a cererilor de locuinta si repartizare a locuintelor, stabilirea numarului membrilor si atributiile acesteia 28.11.2016 Descarca

Inapoi