Nr. Crt. Tip document Titlu Data  
1. Hotararea nr. 79 Aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al orasului Iernut pentru anul 2016 30.05.2016 Descarca
2. Hotararea nr. 86 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investitii ,,Proiect integrat Cipau" 30.05.2016 Descarca
3. Hotararea nr. 87 Aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Iernut 30.05.2016 Descarca
4. Hotararea nr. 88 Aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului situat in orasul Iernut, sat Cipau 30.05.2016 Descarca
5. Hotararea nr. 90 Inscrierea in Cartea Funciara a drumului de legatura Iernut-Sfintu Gheorghe 30.05.2016 Descarca
6. Hotararea nr. 91 Constituirea unei Comisii speciale de receptie a lucrarilor pe domeniul public al Orasului Iernut 30.05.2016 Descarca
7. Hotararea nr. 92 Acordarea de ajutor financiar Parohiei Greco-Catolice Iernut 30.05.2016 Descarca
8. Hotararea nr. 94 Alocarea sumei de 3400 lei din bugetul local al Orasului Iernut pentru organizarea Zilei Internationale a Copilului 30.05.2016 Descarca
9. Hotararea nr. 95 Aprobarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap 30.05.2016 Descarca
10. Hotararea nr. 100-102 Acordarea unui ajutor financiar de urgenta 30.05.2016 Descarca

Inapoi