Nr. Crt. Tip document Titlu Data  
1. Proces-verbal Proces-verbal incheiat azi 21.04.2016 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Iernut, judetul Mures 21.04.2016 Descarca
2. Hotararea nr. 71 Aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Mures 21.04.2016 Descarca
3. Proces-verbal Proces-verbal incheiat azi 25.04.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Iernut, judetul Mures 25.04.2016 Descarca
4. Hotararea nr. 72 Aprobarea executiei bugetului local al anului 2016 pe Trimestrul I 25.04.2016 Descarca
5. Hotararea nr. 73 Rectificarea bugetului local 25.04.2016 Descarca
6. Hotararea nr. 74 Aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Iernut 25.04.2016 Descarca
7. Hotararea nr. 75 Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de pasune in sat Sf. Gheorghe aflata in proprietatea privata a Orasului Iernut 25.04.2016 Descarca
8. Hotararea nr. 76 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Proiectul ,,Modernizare strada George Cosbuc in orasul Iernut" 25.04.2016 Descarca
9. Hotararea nr. 77 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investitii ,,Regenerare urbana Mihai Eminescu" in orasul Iernut, jud. Mures 25.04.2016 Descarca
10. Hotararea nr. 78 Modificarea HCL nr. 117/30.09.2014 privind constituirea la nivelul orasului Iernut a ,,Comisiei Locale de ordine publica" 25.04.2016 Descarca
11. Hotararea nr. 80 Aprobarea listei solicitantilor privind ocuparea unor locuinte construite din fonduri ANL 25.04.2016 Descarca
12. Hotararea nr. 81 Acordarea de ajutor financiar Parohiei Reformata Iernut 25.04.2016 Descarca
13. Hotararea nr. 84 Aprobarea scutirii de la plata impozitului la bugetul local 25.04.2016 Descarca
14. Hotararea nr. 85 Alegerea Presedintelui de Sedinta al Consiliului Local Iernut pentru luna mai 25.04.2016 Descarca

Inapoi