Nr. Crt. Tip document Titlu Data  
1. Proces-verbal Proces-verbal incheiat azi 01.02.2016 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Iernut, judetul Mures 01.02.2016 Descarca
2. Hotararea nr. 11 Utilizarea sumei din excedentul bugetului local in cursul anului 2016 01.02.2016 Descarca
3. Hotararea nr. 12 Aprobarea bugetului local al anului 2016 01.02.2016 Descarca
  Hotararea nr. 13 Validarea mandatului de consilier local al domnului Ogrean Daniel 22.02.2016 Descarca
  Hotararea nr. 14 Incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Dambean Remus Romul 22.02.2016 Descarca
  Hotararea nr. 15 Rectificarea bugetului local 22.02.2016 Descarca
  Hotararea nr. 16 Aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Iernut 22.02.2016 Descarca
  Hotararea nr. 17 Eliminarea taxei de urgenta pentru eliberarea certificatelor fiscale pentru persoanele fizice si juridice 22.02.2016 Descarca
  Hotararea nr. 18 Aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului orasului Iernut pentru anul 2016 22.02.2016 Descarca
  Hotararea nr. 19 Prelungirea contractului de inchiriere incheiat cu SC COMPANIA AQUASERV SA 22.02.2016 Descarca
  Hotararea nr. 20 Modificarea Acordului de parteneriat dintre Orasul Iernut si Club Sportiv Iernut 22.02.2016 Descarca
  Hotararea nr. 21 Aprobarea modalitatii de identificare a beneficiarilor, de solutionare a situatiilor identificare si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita 22.02.2016 Descarca
  Hotararea nr. 23 Inlocuire conducta si bransamente gaze naturale presiune redusa si bransamente in Cipau, jud. Mures 22.02.2016 Descarca
  Hotararea nr. 24 Obligatia agentilor economici care colecteaza deseuri de a raporta cantitatea deseurilor colectate 22.02.2016 Descarca
  Hotararea nr. 25 Alocarea unui sprijin financiar d-lui Voda Dumitru, in calitate de organizator al Concursului de Sah din data de 30.01.2016 22.02.2016 Descarca
  Hotararea nr. 26 Acordarea de ajutor financiar Parohiei Ortodoxe Cipau 22.02.2016 Descarca

Inapoi