Nr. Crt. Tip document Titlu Data  
1. Proces-verbal Proces-verbal incheiat azi 29.03.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Iernut, judetul Mures 29.03.2016 Descarca
2. Hotararea nr. 35 Modificarea HCL nr. 1/26.06.2012 privind alegerea Comisiei de validare 29.03.2016 Descarca
3. Hotararea nr. 36 Validarea mandatului de consilier local a domnului Marginean Alexandru Toader 29.03.2016 Descarca
4. Hotararea nr. 37 Validarea Dispozitiei Primarului Orasului Iernut nr. 168/04.03.2016 cu privire la rectificarea bugetului local al orasului Iernut 29.03.2016 Descarca
5. Hotararea nr. 38 Validarea Dispozitiei Primarului Orasului Iernut nr. 172/15.03.2016 cu privire la rectificarea bugetului local al orasului Iernut 29.03.2016 Descarca
6. Hotararea nr. 39 Inventarierea bunurilor care apartin domeniului public si privat al orasului Iernut 29.03.2016 Descarca
7. Hotararea nr. 40 Modificarea HCL nr. 30/22.02.2016 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor la bugetul local pentru dl. Nagy Iosif 29.03.2016 Descarca
8. Hotararea nr. 41 Modificarea HCL nr. 139/28.09.2015 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Iernut in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Iernut, judetul Mures 29.03.2016 Descarca
9. Hotararea nr. 42 Mandatul dat reprezentantului autoritatii pentru a vota in Adunarea Generala ADI ,,AQUA INVEST MURES" aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apa si canal a judetului Mures 29.03.2016 Descarca
10. Hotararea nr. 43 Modificarea HCL nr. 117/30.09.2014 privind constituirea la nivelul orasului Iernut a ,,Comisiei Locale de ordine publica" 29.03.2016 Descarca
11. Hotararea nr. 44 Infiintarea si transformarea unor functii publice si a unor posturi contractuale vacante 29.03.2016 Descarca
12. Hotararea nr. 45 Aprobarea proiectului Contractului - Acord colectiv dintre Orasul Iernut 29.03.2016 Descarca
13. Hotararea nr. 46 Completarea HCL nr. 121/2009 prin care s-a aprobat regulamentul de eliberare a acordului de functionare pentru persoanele fizice, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, societati comerciale 29.03.2016 Descarca
14. Hotararea nr. 47 Inlocuire conducta si bransamente gaze naturale presiune redusa si joasa, strada Campului (partial), oras Iernut, judetul Mures 29.03.2016 Descarca
15. Hotararea nr. 48 Aprobarea PUZ - Lotizare teren pentru locuinte individuale in sat Lechinta, orasul Iernut 29.03.2016 Descarca
16. Hotararea nr. 49-54 Aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor la bugetul local 29.03.2016 Descarca
17. Hotararea nr. 55 Aprobarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap 29.03.2016 Descarca
18. Hotararea nr. 58 Acordarea de ajutor financiar Parohiei Ortodoxe Romana Iernut II 29.03.2016 Descarca
19. Hotararea nr. 59 Angajarea d-nei Varga Firuta ca asistent personal pentru bolnava cu handicap Varga Sorina Firuta 29.03.2016 Descarca
20. Hotararea nr. 69 Modificarea HCL nr. 164/23.11.2015 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016 29.03.2016 Descarca
21. Hotararea nr. 70 Aderarea Orasului Iernut la teritoriul LEADER constituit prin Asociatia ,,GAL Podisul Tarnavelor" 29.03.2016 Descarca

Inapoi