Nr. Crt. Tip Document Titlu Data  
1. Proces-verbal Proces-verbal incheiat azi 31.10.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Iernut, judetul Mures 31.10.2016 Descarca
2. Hotararea nr. 62 Alegerea Presedintelui de Sedinta al Consiliului Local Iernut pentru luna octombrie 31.10.2016 Descarca
3. Hotararea nr. 63 Incetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Pantics Attila Csaba 31.10.2016 Descarca
4. Hotararea nr. 64 Validarea Dispozitiei Primarului Orasului Iernut nr. 770/19.10.2016 cu privire la rectificarea bugetului local al orasului Iernut pentru anul 2016 31.10.2016 Descarca
5. Hotararea nr. 65 Aprobarea executiei bugetului local al anului 2016 pe Trimestrul III 31.10.2016 Descarca
6. Hotararea nr. 66 Rectificarea bugetului local 31.10.2016 Descarca
7. Hotararea nr. 67 Modificarea Acordului de parteneriat dintre Orasul Iernut si Club Sportiv Iernut 31.10.2016 Descarca
8. Hotararea nr. 68 Aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor la bugetul local 31.10.2016 Descarca
9. Hotararea nr. 69 Aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor la bugetul local 31.10.2016 Descarca
10. Hotararea nr. 70 Aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor la bugetul local 31.10.2016 Descarca
11. Hotararea nr. 71 Aprobarea indemnizatiei lunare pentru ingrijirea si protectia unei persoane cu dizabilitati 31.10.2016 Descarca
12. Hotararea nr. 72 Aprobarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap 31.10.2016 Descarca
13. Hotararea nr. 73 Aprobarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap 31.10.2016 Descarca
14. Hotararea nr. 74 Aprobarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap 31.10.2016 Descarca
15. Hotararea nr. 75 Angajarea d-nei Cioca Ioana-Maria ca asistent personal 31.10.2016 Descarca
16. Hotararea nr. 76 Desemnarea domnilor consilieri pentru a face parte din comisia de atribuire a locurilor de parcare acoperite de pe raza orasului Iernut si comisia de solutionare a contestatiilor 31.10.2016 Descarca
17. Hotararea nr. 77 Denuntarea contractului nr. 239/30.08.2016 incheiat intre autoritatea locala si OCPI Mures 31.10.2016 Descarca
18. Hotararea nr. 78 Rezilierea contractului de concesiune nr. 160/08.04.2014 31.10.2016 Descarca
19. Hotararea nr. 79 Inscrierea provizorie in Cartea funciara a orasului Iernut a unor bunuri imobile apartinand Orasului Iernut 31.10.2016 Descarca
20. Hotararea nr. 80 Aprobarea Programului de masuri pentru interventia in situatii de urgenta pe perioada iernii 2016-2017 31.10.2016 Descarca
21. Hotararea nr. 81 Revizuirea Master Planului pentru sectorul de apa si canal a judetului Mures 31.10.2016 Descarca
22. Hotararea nr. 82 Completarea Regulamentului de Gospodarire a Orasului Iernut si a satelor apartinatoare 31.10.2016 Descarca
23. Hotararea nr. 83 Aprobarea aderarii unor unitati administrativ teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUA INVEST MURES" 31.10.2016 Descarca

Inapoi