Nr. Crt. Tip document Titlu Data  
1. Proces-verbal Proces-verbal incheiat azi 12.09.2016 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Iernut, judetul Mures 12.09.2016 Descarca
2. Proces-verbal Proces-verbal incheiat azi 13.09.2016 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local Iernut, judetul Mures 13.09.2016 Descarca
3. Hotararea nr. 40 Rectificarea bugetului local 13.09.2016 Descarca
4. Proces-verbal Proces-verbal incheiat azi 26.09.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Iernut, judetul Mures 26.09.2016 Descarca
5. Hotararea nr. 41 Completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Iernut 26.09.2016 Descarca
6. Hotararea nr. 42 Modificarea Organigramei si a Statului de functii a Orasului Iernut 26.09.2016 Descarca
7. Hotararea nr. 43 Dezmembrarea in 26 parcele, a imobilului proprietatea Orasului Iernut, inscris in CF 50730 Iernut, in suprafata de 15800 mp, situat administrativ in intravilanul satului Lechinta, jud. Mures 26.09.2016 Descarca
8. Hotararea nr. 44 Emiterea acordului pentru investitia ,,Proiectare si executie pentru realizarea Autostrazii Brasov-Tg-Mures-Cluj-Oradea, sectiunea 2A Ogra-Campia Turzii, lotul 2 Iernut-Chetani: km 3 + 600-km 21+500" 26.09.2016 Descarca
9. Hotararea nr. 45 Aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui spatiu cu destinatia de servicii medicale si psihologice aflat in proprietatea publica a Orasului Iernut 26.09.2016 Descarca
10. Hotararea nr. 46 Incetarea contractului de concesiune nr. 4663/09.08.2000, incheiat intre Orasul Iernut si domnul Cozma Ioan 26.09.2016 Descarca
11. Hotararea nr. 47 Validarea ,,delegatilor satesti" 26.09.2016 Descarca
12. Hotararea nr. 48 Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Iernut in ,,Grupul de lucru local pentru problemele romilor" 26.09.2016 Descarca
13. Hotararea nr. 49 Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Iernut in Comisia de concurs, constituita la Liceul Tehnologic Iernut, judetul Mures 26.09.2016 Descarca
14. Hotararea nr. 50 Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Iernut in Comisia de concurs, constituita la Scoala Gimnaziala Iernut 26.09.2016 Descarca
15. Hotararea nr. 51 Desemnarea unui consilier pentru a face parte din Comisia de acordare a ajutoarelor de urgenta ca urmare a calamitatilor naturale 26.09.2016 Descarca
16. Hotararea nr. 52 Aprobarea schimbului de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, intre titularii contractelor de inchiriere nr. 92/12.04.2011 si nr. 167/04.12.2013 26.09.2016 Descarca
17. Hotararea nr. 53 Suplimentarea listei solicitantilor privind ocuparea unor locuinte construite din fondurl ANL 26.09.2016 Descarca
18. Hotararea nr. 54 Aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor la bugetul local 26.09.2016 Descarca
19. Hotararea nr. 55 Aprobarea indemnizatiei lunare pentru persoane cu handicap 26.09.2016 Descarca
20. Hotararea nr. 56 Acordarea unui ajutor financiar de urgenta 26.09.2016 Descarca
21. Hotararea nr. 57 Acordarea unui sprijin financiar Ligii Pensionarilor din orasul Iernut cu ocazia ,,Zilei internationale a Persoanelor in Varsta" 26.09.2016 Descarca
22. Hotararea nr. 58 Alegerea Presedintelui de Sedinta al Consiliului Local Iernut pentru urmatoarele 3 luni 26.09.2016 Descarca
23. Hotararea nr. 59 Incheierea unui nou Acord de parteneriat dintre Orasul Iernut si Fundatia FAER 26.09.2016 Descarca
24. Hotararea nr. 60 Mandatul dat reprezentantului autoritatii pentru a vota in Adunarea Generala ADI AQUA INVEST MURES 26.09.2016 Descarca
25. Hotararea nr. 61 Acceptarea unei sume cu titlu de sponsorizare din partea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice  ,,Transelectrica" SA 26.09.2016 Descarca

Inapoi