Nr. Crt. Tip document Titlu Data  
1. Proces-verbal Proces verbal incheiat azi 29.08.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Iernut, judetul Mures 29.08.2016 Descarca
2. Hotararea nr. 24 Rectificarea bugetului local 29.08.2016 Descarca
3. Hotararea nr. 25 Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Iernut in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Iernut, judetul Mures 29.08.2016 Descarca
4, Hotararea nr. 26 Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Iernut in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic Iernut, judetul Mures 29.08.2016 Descarca
5. Hotararea nr. 27 Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Iernut in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii, constituita la Liceul Tehnologic Iernut, judetul Mures 29.08.2016 Descarca
6. Hotararea nr. 28 Reorganizarea Comisiei in baza Legii nr. 15/2003 29.08.2016 Descarca
7. Hotararea nr. 29 Reorganizarea Comisiei sociale pentru repartizarea locuintelor A.N.L. 29.08.2016 Descarca
8. Hotararea nr. 30 Rezilierea contractului de concesiune nr. 122/26.03.2014 29.08.2016 Descarca
9. Hotararea nr. 31 Aprobarea incheierii unor Protocoale de colaborare si perteneriat cu Scoala Gimnaziala Iernut, Liceul Tehnologic Iernut, Cabinete medicale, Politia orasului Iernut din orasul Iernut 29.08.2016 Descarca
10. Hotararea nr. 32 Unificarea intr-o singura parcela, a imobilelor proprietate publica, inscrise in CF 52510 si CF 52512, in suprafata de 3201 mp, situate administrativ in intravilanul localitatii Cipau, judetul Mures 29.08.2016 Descarca
11. Hotararea nr. 33 Dezmembrarea in doua parcele, a imobilului proprietate privata, inscris in CF 51529 cu nr. cad. 235, in suprafata totala de 867 mp, situat administrativ in intravilanul localitatii Iernut, judetul Mures 29.08.2016 Descarca
12. Hotararea nr. 34 Trecerea din domeniul public al Orasului Iernut in domeniul public al Statului Roman si in administrarea Ministerului Transporturilor, a imobilelor cu categoria de folosinta Drum (DCL) 29.08.2016 Descarca
13. Hotararea nr. 35 Solicitarea finantarii din partea OCPI Mures in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica, avand ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul Orasului Iernut 29.08.2016 Descarca
14. Hotararea nr. 36 Aprobarea intocmirii unui Studiu de oportunitate in vederea stabilirii modalitatii de atribuire a serviciului public de salubrizare al orasului Iernut 29.08.2016 Descarca
15. Hotararea nr. 37 Aprobarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap 29.08.2016 Descarca
16 Hotararea nr. 38 Acordarea de ajutor financiar Bisericii Crestine Maghiara Baptista Iernut 29.08.2016 Descarca
17. Hotararea nr. 39 Angajarea ca asistent personal pentru bolnavul cu handicap 29.08.2016 Descarca

Inapoi