Nr. Crt. Tip document Titlu Data  
1. Proces-verbal Procves-verbal incheiat azi 11.07.2016 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Iernut, judetul Mures 11.07.2016 Descarca
2. Hotararea nr. 5 Alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Iernut 11.07.2016 Descarca
3. Proces-verbal Proces-verbal incheiat azi 18.07.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Iernut, judetul Mures 18.07.2016 Descarca
4. Hotararea nr. 6 Aprobarea executiei bugetului local al anului 2016 pe trimestrul II 18.07.2016 Descarca
5. Hotararea nr. 7 Modificarea Acordului de parteneriat dintre Orasul Iernut si Club Sportiv Iernut 18.07.2016 Descarca
6. Hotararea nr. 8 Aprobarea unor virari de credite de la un capitol la altul in cadrul bugetului local de cheltuieli pe anul 2016 18.07.2016 Descarca
7. Hotararea nr. 9 Aprobarea organizarii manifestarilor prilejuite de ,,Zilele orasului Iernut" , editia a XXI-a, in perioada 12.08-14.08.2016 18.07.2016 Descarca
8. Hotararea nr. 10 Utilizare drum public pentru realizarea obiectivului Autostrada Brasov-Tg. Mures-Cluj-Bors, sectiunea 2A Ogra-Campia Turzii,lotul 1 Ogra-Iernut, de catre SC CONSIS PROIECT SRL 18.07.2016 Descarca
9. Hotararea nr. 11 Utilizare drum public pentru realizarea obiectivului Autostrada Brasov-Tg. Mures-Cluj-Bors, sectiunea 2A Ogra-Campia Turzii, lotul 2 Iernut-Chetani, de catre Asocierea ASTRALDI SPA-MAX BOEGL ROMANIA SRL-ASTRALROM SA - CONSITRANS SRL 18.07.2016 Descarca
10. Hotararea nr. 12 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Reabilitare Gradinita cu Program prelungit si curte aferenta 18.07.2016 Descarca
11. Hotararea nr. 13 Alocarea sumei de 15000 lei Asociatiei Culturale ,,Pe Mures si pe Tarnava" pentru a participa la Festivalul Cantecului Popular Patriotic ,,La Oarba de Mures" 18.07.2016 Descarca
12. Hotararea nr. 14 Angajarea dnei Nemes Doina ca asistent personal pentru bolnavul cu handicap Ut Razvan Alexandru 18.07.2016 Descarca
13. Hotararea nr. 15 Aprobarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap 18.07.2016 Descarca
14. Hotararea nr. 16 Acordarea unui ajutor financiar de urgenta 18.07.2016 Descarca
15. Hotararea nr. 17 Nominalizarea reprezentantului Orasului Iernut in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT MURES 18.07.2016 Descarca
16. Hotararea nr. 18 Desemnarea unui reprezentant al orasului Iernut in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUA INVEST MURES" 18.07.2016 Descarca
17. Hotararea nr. 19 Desemnarea unui reprezentant al orasului Iernut in Adunarea Generala a Actionarilor SC COMPANIA AQUASERV SA 18.07.2016 Descarca
18. Hotararea nr. 20 Desemnarea unor consilieri pentru a face parte din comisia pentru alegerea delegatilor satesti 18.07.2016 Descarca
19. Proces-verbal Proces-verbal incheiat azi 25.07.2016 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Iernut, judetul Mures 25.07.2016 Descarca
20. Hotararea nr. 21 Completarea HCL nr. 1/27.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare 25.07.2016 Descarca
21. Hotararea nr. 22 Acordarea titlului de ,,Cetatean de onoare al orasului Iernut - post mortem" d-lui Radu Cristian Ovidiu 25.07.2016 Descarca
22. Hotararea nr. 23 Alegerea viceprimarului 25.07.2016 Descarca

Inapoi