Nr. Crt. Tip document Titlu Data  
1. Invitatie Invitatie privind desfasurarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Iernut din 05.02.2015, ora 14:00 05.02.2015 Descarca
2. Referat Referat la Comisia economica 04.02.2015 Descarca
3. Nota Nota privind proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Iernut 04.02.2015 Descarca
4. Invitatie Invitatie privind desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local Iernut din 23.02.2015, ora 14:00 23.02.2015 Descarca
5. Raport Raport de specialitate al Compartimentului Buget-Finante privind inventarierea bunurilor ce apartin Orasului Iernut pe anul 2014 12.02.2015 Descarca
6. Referat Referat pentru scutire/reducere de la plata impozitelor si taxelor locale 19.02.2015 Descarca
7. Referat Referat la Comisia Economica 19.02.2015 Descarca
8. Referat Referat al Biroului Urbanism 19.02.2015 Descarca
9. Referat Referat Acord de parteneriat dintre Orasul Iernut si Club Sportiv Iernut 19.02.2015 Descarca
10. Referat Referat reorganizare structura retea scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza orasului Iernut pentru anul scolar 2015-2016 19.02.2015 Descarca
11. Referat Referat privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcari acoperite de pe raza orasului Iernut 19.02.2015 Descarca
12. Referat Referat alocare surse bugetare derularii Acordului de parteneriat ,,Siguranta in mediul urban'' 19.02.2015 Descarca
13. Referat Referat prelungire contract de inchiriere SC Compania Aquaserv SA 19.02.2015 Descarca
14. Referat Referat concesionare spatiu 19.02.2015 Descarca
15. Referat Referat compartimentul de specialitate 19.02.2015 Descarca
16. Referat Referat de aprobare obiective cuprinse in Programul de Guvernare 2013-2016 19.02.2015 Descarca