Nr. Crt. Titlu  
1. Buget local 2014 Descarca
2. Buget local 2014 - Sectiunea functionare si dezvoltare Descarca
3. Bilant 31.12.2013 Descarca
4. Contul de executie a donatiilor Descarca
5. Contul de rezultat patrimonial 31.12.2013 Descarca
6. Indicatori economici trim IV 2013 Descarca
7. Informatii privind soldurile conturilor de venituri si cheltuieli Descarca
8. Situatia activelor si datoriilor 31.12.2013 Descarca
9. Situatia activelor fixe amortizabile 31.12.2013 Descarca
10. Situatia fluxurilor de trezorerie 31.12.2013 Descarca
11. Situatia platilor efectuate 31.12.2013 Descarca
12. Venituri si cheltuieli 31.12.2013 Descarca
13. Bilant 31.03.2014 Descarca
14. Contul de executie buget local 31.03.2014 Descarca
15. Contul de rezultat patrimonial 31.03.2014 Descarca
16. Situatia fluxurilor de trezorerie 31.03.2014 Descarca
17. Indicatori trimestru I 2014 Descarca