Nr. Crt. Tip document Titlu Data  
1. Invitatie Invitatie privind desfasurarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Iernut din 11.07.2013, ora 10:00 11.07.2013 Descarca
2. Referat Referat 10.07.2013 Descarca
3. Proiect de Hotarare Aprobarea executiei bugetului local al anului 2013 pe Trimestrul II   Descarca
4. Referat Referat al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului 09.07.2013 Descarca
5. Proiect de Hotarare Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia: Reabilitare strazi in cartierul Mihai Eminescu, Gheorghe Doja, 1 Decembrie 1918   Descarca
6. Referat Privind unele modificari bugetare 10.07.2013 Descarca
7. Proiect de Hotarare Rectificarea bugetului anului 2013   Descarca
8. Nota Aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Reabilitare strazi in cartierul Mihai Eminescu si cartierul Gheorghe Doja 10.07.2013 Descarca
9. Proiect de Hotarare Aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale in perioada 2013-2015   Descarca
10. Raport Modificarea listei de investitii 10.07.2013 Descarca
11. Proiect de Hotarare Modificarea listei de obiective de investitii pe anul 2013   Descarca
12. Proiect de Hotarare Alocarea sumei de 15000 lei Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Iernuteana   Descarca
13. Nota Studiu de fezabilitate privind Activitati de eficientizare a consumurilor energetice din orasul Iernut,judetul Mures 09.07.2013 Descarca
14. Proiect de Hotarare Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul ,,Activitati de eficientizare a consumurilor energetice din orasul Iernut,judetul Mures''   Descarca
15. Proiect de Hotarare Modificarea Organigramei si a Statului de functii a Unitatii Administrativ Teritoriale - Orasul Iernut   Descarca

Inapoi