Nr. Crt. Tip document Titlu Data  
1. Invitatie Invitatie privind desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local Iernut din 25.03.2013 ora 13:00 25.03.2013 Descarca
2. Raport Raport privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale Iernut 20.03.2013 Descarca
3. Proiect de Hotarare Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale Iernut   Descarca
4. Referat Referat pentru aprobarea Programului privind gospodarirea orasului Iernut si a satelor apartinatoare 18.03.2013 Descarca
5. Proiect de Hotarare Aprobarea Programului privind gospodarirea orasului Iernut si a satelor apartinatoare   Descarca
6. Referat Referat al serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului 21.03.2013 Descarca
7. Proiect de Hotarare Aprobarea P.U.Z. pentru ,,Stabilire zona functionala pentru productie energie alternativa'', oras Iernut, loc. Cipau   Descarca
8. Proiect de Hotarare Concesionare suprafata de pasune, aferenta domeniului privat al orasului Iernut   Descarca
9. Raport Raport privind mandatarea reprezentantului AGA 20.03.2013 Descarca
10. Proiect de Hotarare Mandatarea reprezentantului AGA   Descarca
11. Raport Raport privind revocarea HCL 92/2012 si 103/2012 21.03.2013 Descarca
12. Proiect de Hotarare Revocarea HCL 92/2012 si 103/2012   Descarca
13. Raport Raport privind completare la HCL 101/18.12.2012 si 102/18.12.2012 21.03.2013 Descarca
14. Proiect de Hotarare Completare la HCL 101/18.12.2012 si 102/18.12.2012   Descarca
15. Referat Referat la Comisia Economica 21.03.2013 Descarca
16. Proiect de Hotarare Aprobarea indemnizatiei lunare pentru ingrijirea si protectia unei persoane cu dizabilitati   Descarca
17. Referat Referat cu privire la spatiu inchiriat 22.03.2013 Descarca
18. Proiect de Hotarare Aprobarea prelungirii unui contract de inchiriere   Descarca
19. Referat Referat catre Consiliul Local Iernut 20.03.2013 Descarca
20. Proiect de Hotarare Aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor la bugetul local   Descarca

Inapoi